Στην επίδοση εξωδίκου προς τον ΕΦΚΑ προχώρησε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, επειδή ανήρτησε κατά τα λεγόμενα του Συλλόγου αμφισβητούμενες υπέρογκες οφειλές, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι λανθασμένα λόγω της μη σωστής ενημέρωσης του συστήματος από τις έως τώρα καταβληθείσες εισφορές. Παρά τις μέχρι τώρα οχλήσεις του ΦΣΑ προς τη διοίκηση του Ταμείου, η απάντηση ήταν να ενταχθούν οι φαρμακοποιοί στη ρύθμιση των 120 δόσεων, γεγονός που δεν έγινε αποδεκτό, καθώς όπως ειπώθηκε η ένταξη γίνεται επί συγκεκριμένου ποσού και όχι επί αμφισβητούμενου. Για αυτό και ο ΦΣΑ προχώρησε στην αποστολή εξωδίκου.

 

Ολόκληρο το εξώδικο:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΟΧΛΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» («Φ.Σ.Α.»), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μυλλέρου αρ. 1 και Αγησιλάου, με Α.Φ.Μ. 090042687 (Δ.Ο.Υ. ΙΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ),όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του

ΠΡΟΣ
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» («Ε.Φ.Κ.Α.»), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγίου Κωνσταντίνου, αρ. 8, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με την ιδιότητά του ως οιονεί καθολικού διαδόχου του«ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» («Ε.Τ.Α.Α.») και ειδικότερα του«ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ» («Τ.Σ.Α.Υ.»), σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85/12.05.2012).

___________

Ως γνωστόν, το τελευταίο χρονικό διάστημα αναρτώνται ηλεκτρονικώς από τις Υπηρεσίες σας ειδοποιητήρια που αφορούν σε δήθεν οφειλές πολύ μεγάλου (και εισέτι απροσδιόριστου) αριθμού φαρμακοποιών – μελών μας προς το τ. ΤΣΑΥ.

Τα δι’ αυτών καταλογιζόμενα ποσά παρίστανται στην συντριπτική τους πλειοψηφία, ας μας επιτραπεί η έκφραση «εκτός τόπου και χρόνου» καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις ισούνται με ποσά που αφορούν στις συνολικές εισφορές του συνόλου σχεδόν της επαγγελματικής ζωής των ειδοποιούμενων μελών μας!!!

Αυτοί οι καταλογισμοί οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά σας και σαφώς στη μη προσήκουσα ενημέρωση του ηλεκτρονικού σας συστήματος.

Οι οφειλές αυτές σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καθόσον μέχρι και το 2016 οι ασφαλιστικές εισφορές των φαρμακοποιών-μελών μας προς το Τ.Σ.Α.Υ. παρακρατούνταν και αποδίδονταν αυτόματα από το αιτούμενο ποσό των συνταγώντου Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α.) και εν συνεχεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Είναι, επομένως, σαφές πως έχει εξοφληθεί κάθε οφειλή των φαρμακοποιών μέχρι το 2016 μέσω του συστήματος αυτού, με αποτέλεσμα να είναι προδήλως παράνομη και αβάσιμη εν προκειμένω η αποστολή ειδοποιητηρίων που αφορούν υπέρογκες οφειλές, οι οποίες ουχί σπάνια ανατρέχουν και στο πρότερο αυτού διάστημα.

Και σαν να μην έφτανε η ανάρτηση υπέρογκων και ενίοτε κυριολεκτικά σοκαριστικών ειδοποιητηρίων, αντί της εξεύρεσης λύσης το αρμόδιο τμήμα του Φορέα Σας, απειλεί τους φαρμακοποιούς-λήπτες ειδοποιητηρίων με επικείμενη εφαρμογή μέτρων υποχρεωτικής είσπραξης (κατασχέσεις κτλ), ενώ ως πανάκια προτείνει την ένταξη στο Ν. 4611/2019 περί ρύθμισης των εκατόν είκοσι (120) δόσεων, με την νομικώς διάτρητη αιτιολογία ότι μια τέτοια λύση αποτελεί προσωρινή διευκόλυνση για τους ίδιους, μέχρι να γίνει μελλοντικά ορθός υπολογισμός των οφειλών.

Προσεγγίζοντας καλόπιστα το θέμα, εικάζουμε ότι τη συμβουλή ένταξης στις 120 δόσεις που δίδουν οι Υπηρεσίες σας και εν τέλει ο Φορέας σας δια του 1095965/17.9.2019 Εγγράφου του, τη δίδετε χωρίς να έχετε σταθμίσει το ότι η εκούσια υπαγωγή σε ρύθμιση επάγεται αυτόματη αναγνώριση της οφειλής και κατ’ επέκταση τη νομιμοποίηση χρεών, τα οποία όχι μόνο δεν υφίστανται, αλλά και ουδείς φαρμακοποιός προτίθεται να αναγνωρίσει, πολλώ δε μάλλον να εμπλακεί στη διαδικασία αποπληρωμής τους»

Επειδή ανεξαρτήτως του ζητήματος της ύπαρξης δόλου ή μη, ήδη οι παραπάνω συμβουλές σας έχουν βάλει σε οικονομικές περιπέτειες και νομικές εμπλοκές μέλη μας προκαλώντας τους οικονομική και ηθική ζημία.

Επειδή, παρά της αλλεπάλληλες οχλήσεις μας για ορισμό συνάντησης απέβησαν άκαρπες, οι δε προσπάθειες εξεύρεσης λύσης με το Φορέα Σας δεν βρήκαν ανταπόκριση εκ μέρους Σας.

Επειδή αποκλειστικός υπαίτιος της χαοτικής και τριτοκοσμικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με τις εισφορές των μελών μας είναι ο (Ε.Φ.Κ.Α.) που επιχειρεί να μετακυλήσει την οργανωτική του ανεπάρκειά (ενδεχομένως και ταμειακά του ελλείμματα) στις τσέπες μη υπόχρεων μελών μας.

Επειδή η συμπεριφορά του Φορέα Σας αντίκειται στην καλή πίστη που πρέπει να διέπει τις συναλλαγές και κυρίως στο νόμο, προκαλώντας παρανόμως και υπαιτίως οικονομική ζημία και ηθική βλάβη στα μέλη μας και.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΣΤΗΛΙΤΕΥΟΥΜΕ την ανάρτηση ή/και αποστολή από τον Ε.Φ.Κ.Α. χρεωστικών σημειωμάτων προς φαρμακοποιούς, τα οποία κατά βάση αφορούν καταβεβλημένες ασφαλιστικές εισφορές.

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

1/ότι κατ’αρχήν καμία οφειλή δεν αναγνωρίζεται εκ μέρους του Φ.Σ.Α. και των μελών του, των οποίων τα νόμιμα συμφέροντα εκ του νόμου εκπροσωπούμε και προασπιζόμαστε και

2/ ότι δεν νομιμοποιείστε να αιφνιδιάζετε και να επιφέρετε οικονομική ζημία και ενίοτε βαρύτατη ηθική βλάβη σε ανθρώπους με βεβαρημένη υγεία, υπό την απειλή μάλιστα επιβολής μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, καθόσον αφορούν εισφορές που έχουν ήδη εξοφληθεί.

Και ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ:

1/ Να ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΠΑΡΑΥΤΑ, αλλά και ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΛΛΗΤΙ και πάντως όχι πέραν των τριών (3) ημερών το σύνολο των απαράδεκτων και λανθασμένων χρεωστικών σημειωμάτων του Τ.Σ.Α.Υ.

2/ Να ΟΡΙΣΕΤΕ εντός τριών ημερών ΣΥΝΑΝΤΗΣΗμε εκπροσώπους του ΔΣ του Συλλόγου μας για την επίλυση του προβλήματος

3/ Να ΠΡΟΒΕΙΤΕ εντός 2μήνου ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ των πραγματικών οφειλών των μελών μας και τους την κοινοποιήσετε.

3/ Να διευθετήσετε εντός 10ημέρου το ζήτημα με τα αρμόδια Υπουργεία ώστε να μην υπάρξει ουδεμία επίπτωση στη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα των φαρμακοποιών και να μην υφίσταται ουδεμία υποχρέωση πληρωμής των ανωτέρω ανύπαρκτωνοφειλών , μέχρις ότου διευθετηθεί η κατάσταση.

Σε περίπτωση που αδρανήσετε να πράξετε τα παραπάνω και ιδίως την ακύρωση και καθαίρεση όλων των ειδοποιητηρίων εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή του παρόντος επιφυλασσόμεθα να καταγγείλουμε τις διαπιστώσεις μας στους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης και τον Εισαγγελέα, αρμόδιους για την κακοδιοίκηση και κακοδιαχείριση ΝΠΔΔ, διατηρώντας κάθε νόμιμο δικαίωμά μας να στραφούμε κατά παντός υπευθύνου, με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, επιλέγοντας ακόμα και τη δικαστική οδό, κάτι που απευχόμεθα.