Την πρόοδο στην ψηφιακή τεχνολογία χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι να προβούν σε πράξεις διαφθοράς στην Υγεία. Η εξέλιξη των σύγχρονων μέσων, τούς επιτρέπει να ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα, δημιουργώντας μίας ισχυρή ανάγκη προσαρμογής των εθνικών Αρχών.

Το θέμα συζητήθηκε στο 13ο διεθνές συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Απάτη και τη Διαφθορά στην Υγεία (European Healthcare Fraud & Corruption Network – EHFCN), το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο. Σημειώνεται πως επικεφαλής του EHFCN είναι ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Βασίλης Πλαγιανάκος (φωτογραφία κάτω).

Σύμφωνα με τους ομιλητές, η απάτη και η διαφθορά στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην ψηφιακή εποχή δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα. Ως εκ τούτου, υπάρχει επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης αυτής της πρόκλησης μέσω της στενής διασυνοριακής συνεργασίας με τεχνολογίες που προστατεύουν τις πληροφορίες για την Υγεία - προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών.

Θέμα του συνεδρίου ήταν "Bytes χωρίς σύνορα: πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της διαφθοράς στην ψηφιακή εποχή".

Μίλησαν περισσότεροι από 150 κορυφαίοι εμπειρογνώμονες στον τομέα της πολιτικής της Υγείας από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτήν.

Το συνέδριο έθεσε τη βάση για συζήτηση όσον αφορά το μέλλον και για λύσεις μέσα από τη διαδραστική συνεργασία του Ευρωπαϊκού Δικτύου με τους Εθνικούς Φορείς μέλης του και την GKV - Spitzenverband, τη Γερμανική Εθνική Ένωση Ταμείων Ασφάλισης Υγείας.

Επί του παρόντος, κάθε ευρωπαϊκή χώρα αντιμετωπίζει την απάτη και τη διαφθορά σε εθνικό επίπεδο. Αντίθετα, η απάτη διασχίζει όλο και περισσότερο τα σύνορα για να εξαπατήσει και να παραβιάσει αυτά τα όρια.

Δεδομένα

Η πρόσβαση στην πληροφόρηση και την τεχνολογία είναι βασικά εργαλεία για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς, μέσω της επανάστασης των μεθόδων ανίχνευσης, πρόληψης και ανάλυσης της διαφθοράς.

Μαζί με τα οφέλη, ωστόσο, υπάρχουν νέοι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των δεδομένων μας.

Ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την προστασία των πληροφοριών για την Υγεία και την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών

Κατά τη διάρκεια κεντρικής συζήτησης, παρουσιάστηκαν στο συνέδριο καινοτόμες στρατηγικές και δράσεις κατά της απάτης και της διαφθοράς τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Πρόεκυψε το συμπέρασμα ότι, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος, υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνές επίπεδο.

Αυτό σημαίνει συγκέντρωση δεδομένων και εμπειριών, καθώς και προστασία των πληροφοριών για την υγεία.

Συζητήσεις

Ως πρόεδρος του EHFCN, ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ δήλωσε χαρακτηριστικά:

"Στο διεθνές συνέδριο του EHFCN πραγματοποιήθηκαν εποικοδομητικές συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων σε ένα γόνιμο περιβάλλον γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της Ευρώπης στον τομέα της Υγείας.

Η συστηματική καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και της σπατάλης συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την οικονομική βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης ώστε οι πολίτες να έχουν ουσιαστική πρόσβαση στις υπηρεσίες περίθαλψης και εμπιστοσύνη στην ακέραιη λειτουργία των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης".

Η δρ Doris Pfeiffer, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της GKV - Spitzenverband (Γερμανία), σχολίασε:

"Η e-Health, τα BigData ή η AI (Artificial Intelligence) αποτελούν μέρος ενός σύγχρονου συστήματος Υγείας στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε τέτοιες καινοτόμες προσεγγίσεις όχι μόνο για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης αλλά και για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς.

Μόνο αν μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας και ανταλλάσσουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις μας - εάν δουλέψουμε με δικτυακό τρόπο - θα πετύχουμε".

Βραβεία

Το βραβείο "EHFCN Νέες δράσεις και Καινοτομία 2019" απονεμήθηκε σε νέα και καινοτόμα εργαλεία ή τεχνικές σχεδιασμένες ή εγκατεστημένες από τα μέλη του EHFCN από το 2017, προκειμένου να προληφθούν και να καταπολεμηθούν η απάτη, η διαφθορά και η σπατάλη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Οι δύο τελικοί νικητές του 2019 είναι:

Ο ΕΟΠΥΥ με την αποκάλυψη απάτης με χρήση δεδομένων και ηλεκτρονικών εργαλείων του Μητρώου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του και η IGAS “Antifraud Unit" (Πορτογαλία) για την παρουσίαση της νέας Μονάδας κατά της Διαφθοράς.