Περισσότερους αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους από την Ολλανδία και την Αυστρία έχει η Ελλάδα. Η χώρα μας διαθέτει συνολικά 670 διαγνωστικά μηχανήματα αυτού του είδους, εκ των οποίων τα 370 είναι μαγνητικοί και τα 290 αξονικοί τομογράφοι.

Με 17 εκατομμύρια πληθυσμό, η Ολλανδία έχει συνολικά 440 διαγνωστικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, εκ των οποίων τα 220 είναι μαγνητικοί και τα 220 αξονικοί τομογράφοι.

Με πληθυσμό 9 εκατομμύρια, η Αυστρία διαθέτει συνολικά 460 αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους, όπως προκύπτει από την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) "Health At A Glance 2019". Τα στοιχεία της έκθεσης αφορούν το 2017 και δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα.

Ενδεικτικό της εικόνας είναι πως το Ηνωμένο Βασίλειο, με πληθυσμό 66,5 εκατομμύρια, διαθέτει λίγο περισσότερους από 1.000 τομογράφους!

Η Ισπανία, με τετραπλάσιο πληθυσμό από εκείνον της Ελλάδας (47 εκατομμύρια), έχει οριακά τον διπλάσιο αριθμό τομογράφων (1.645), ενώ η Γαλλία με πληθυσμό επτά φορές μεγαλύτερο από της χώρας μας (70 εκατομμύρια) έχει μόλις τριπλάσιο αριθμό τομογράφων (2.170)...

Το αρνητικό για τη χώρα μας δεν είναι μόνον ο αναλογικά μεγάλος αριθμός, ο οποίος ενδέχεται και να συνδέεται με προκλητή ζήτηση υπηρεσιών Υγείας. Πολλά από τα μηχανήματα που λειτουργούν (κυρίως στον δημόσιο τομέα) είναι τεχνολογικά ξεπερασμένα.

Ταλαιπωρία

Ακόμη χειρότερο είναι το ότι – παρά την επάρκεια εξοπλισμού – πολλά δημόσια νοσοκομεία αιχμής εφημερεύουν χωρίς αξονικό τομογράφο, υποβάλλοντας τους ασθενείς στην ταλαιπωρία της μετακίνησης και το σύστημα σε επιπλέον κόστος.

Σύμφωνα με πρόσφατη καταγγελία της Ομοσπονδίας εργαζομένων στα νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα αξιοποιούν την κατάσταση, την ώρα που 50 νοσοκομεία δεν διαθέτουν αξονικό τομογράφο και το 60% του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού είναι πεπαλαιωμένος.

Συνεχείς είναι οι καταγγελίες για τα προβλήματα του μαγνητικού τομογράφου στο νοσοκομείο "Αττικόν", ενώ σε 100 Κέντρα Υγείας δεν λειτουργούν τα ακτινολογικά και μικροβιολογικά εργαστήρια, λόγω έλλειψης προσωπικού ή βλαβών.

Αξιόλογες είναι οι δωρεές εξοπλισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο μέρος των κενών που παρουσιάζει το δημόσιο σύστημα.

Εξετάσεις

Από τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, προκύπτει πως – σε ετήσια βάση – πραγματοποιούνται στην Ελλάδα πάνω από 700.000 μαγνητικές τομογραφίες ή μία εξέταση ανά 15 κατοίκους.

Ακόμη μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των αξονικών τομογραφιών, οι οποίες ξεπερνούν ετησίως το 1,6 εκατομμύριο ή περίπου μία ανά 7 κατοίκους.

Ενδεικτικό είναι πως στην Ολλανδία διενεργείται περίπου μία αξονική τομογραφία ανά 20 κατοίκους. Πολύ κοντά με την Ελλάδα σε συχνότητα εξετάσεων είναι η Γερμανία, στην οποία γίνεται περίπου μία αξονική ανά επτά κατοίκους.