Κατάλογο με τα νέους τύπους ακουστικών βαρηκοΐας που καλύπτει για τους ασφαλισμένους του ο ΕΟΠΥΥ, ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού.

Με απόφαση του προέδρου Βασίλη Πλαγιανάκου, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, εγκρίνονται 3.358 τύποι ακουστικών, τα οποία εντάσσονται στα μητρώο αποζημίωση με 600 ευρώ.

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει ακουστικά βαρηκοΐας, που έχουν ενταχθεί στο μητρώο.

Σε περίπτωση αμφοτερόπλευρης βαρηκοΐας, χορηγείται και αποζημιώνεται και δεύτερο ακουστικό, όταν η βαρηκοΐα ξεπερνά τα 80 decibell αμφοτερόπλευρα.

Οι πάροχοι συνάπτουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να αποζημιωθούν. Σε περίπτωση που δεν συνάψουν σύμβαση, ο Οργανισμός αποζημιώνει τον δικαιούχο, με βάση την ιατρική γνωμάτευση, το επισυναπτόμενο ακοόγραμμα και το παραστατικό αγοράς.

Σε αυτό, αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, η συνολική ποσότητα που παραδόθηκε στον δικαιούχο και ο σειριακός αριθμός της συσκευής.

Η αποζημίωση του ΕΟΠΥΥ στον δικαιούχο, δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή αποζημίωσης που έχει ορίσει το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, ενώ τα ακουστικά μπορούν να αντικατασταθούν κάθε τέσσερα χρόνια.

Παιδιά

Σε παιδιά μέχρι 16 ετών, τα ακουστικά βαρηκοΐας αντικαθίστανται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι η ακουστική τους οξύτητα επιδεινώνεται και αυτό αποδεικνύεται με συγκριτικά ακοογράμματα και πάνω από 50 decibell βαρηκοΐας.

Η συμμετοχή στην δαπάνη είναι 10%. Οι λοιποί δικαιούχοι, συμμετέχουν στην αξία των ακουστικών κατά 25%.

Με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), αποζημιώνονται χωρίς συμμετοχή στην οριζόμενη τιμή αποζημίωσης, ο επεξεργαστής ήχου Baha και ο επεξεργαστής ομιλίας κοχλιακού εμφυτεύματος.

Ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει και τα αναλώσιμα του επεξεργαστή ομιλίας του κοχλιακού εμφυτεύματος, με συμμετοχή δικαιούχου κατά 25%.

Οι δαπάνες επισκευών περιλαμβάνονται στη σύμβαση και στην εγγύηση των ακουστικών.

Βαρήκοοι στην Ευρώπη και βαρήκοοι που δεν βρίσκονται σε θεραπεία (χιλιάδες)

Συχνότητα

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ατόμων με Βαρηκοΐα (EFHOH), τα βαρήκοα άτομα στην Ελλάδα είναι 805.000 άτομα, εκ των οποίων τα 526.000 είναι εκτός θεραπείας. Όπως φαίνεται από το παραπάνω γράφημα, η χώρα μας κατέχει την ένατη θέση μεταξύ 28 ευρωπαϊκών χωρών.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν συνολικά 34,4 εκατομμύρια βαρήκοοι (απώλεια 35 dB και άνω), εκ των οποίων δύο στους τρεις δεν υποβάλλονται σε θεραπεία. Στην Ευρώπη συνολικά, υπάρχουν 47,9 εκατομμύρια ενήλικοι που ζουν με απώλεια ακοής.

Εκτιμάται πως το πρόβλημα αυτό οδηγεί σε χαμηλή ποιότητα ζωής, η οποία κοστίζει ετησίως 130 δισ, ευρώ. Εκτός όλων των άλλων, οι βαρήκοοι εμφανίζουν και πιο υψηλά ποσοστά ανεργίας.

Επιπλέον Πληροφορίες