Περισσότερες σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, λειτούργησαν την περασμένη σχολική χρονιά στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με σημερινή ανάλυση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το σχολικό έτος 2017 – 2018 η κατάσταση διαμορφώθηκε, ανά είδος σχολείου, ως εξής:

Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ειδικά νηπιαγωγεία και ειδικά Δημοτικά σχολεία): Κατά το σχολικό έτος 2017 – 2018, ανέρχονταν σε 297, έναντι 296 κατά το σχολικό έτος 2016 - 2017.

Οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ειδικά Γυμνάσια, ειδικά Λύκεια, ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια, Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης/ΕΕΕΕΚ): Κατά το σχολικό έτος 2017 - 2018 ανέρχονταν σε 188, έναντι 161 κατά το σχολικό έτος 2016 - 2017.

Το διδακτικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 12,9% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 3,6% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε σχέση με το προηγούμενο σχολικό έτος.

Αύξηση παρουσίασαν και οι εγγεγραμμένοι μαθητές, κατά 3,2% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 6,5% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε σχέση με το σχολικό έτος 2016 - 2017.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων μαθητών, το 67% ήταν αγόρια και το 33% κορίτσια.

Ανάγκες

Η επικρατέστερη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη των εγγεγραμμένων μαθητών ήταν η νοητική υστέρηση σε ποσοστό 35,6% και η αμέσως επόμενη ήταν ο αυτισμός σε ποσοστό 30,6%.

Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017 - 2018 ήταν ένας εκπαιδευτικός για 2,69 μαθητές, ενώ η αντίστοιχη αναλογία για το σχολικό έτος 2016 - 2017 ήταν 1 προς 2,76.

Η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 34,6% του σχολικού πληθυσμού των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Χώρας. Ακολούθησε η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας που συγκέντρωσε το 17%.

Δημ.Κ.