Μειωμένος κατά 16.566 κατοίκους ήταν στις αρχές του έτους ο πληθυσμός της Ελλάδας, αριθμός που αναλογεί στον πληθυσμό μίας πόλης σαν την Παλλήνη.

Σχεδόν ίδιος πληθυσμός (16.415) είναι η "καθαρή" μετανάστευση, δηλαδή το αποτέλεσμα της αφαίρεσης του αριθμού των μεταναστών που ήρθαν στη χώρα μας (119.489) μείον εκείνων που έφυγαν (103.049).

Τα παραπάνω προκύπτουν από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τον μόνιμο πληθυσμό της Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2019 και τις εκτιμήσεις των μεταναστευτικών ροών έτους 2018.

Σύμφωνα με τους ειδικούς της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός της Χώρας κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 εκτιμάται σε 10.724.599 άτομα (5.208.293 άνδρες και 5.516.306 γυναίκες).

Είναι μειωμένος κατά 0,15% σε σχέση με τον αντίστοιχο πληθυσμό της 1ης Ιανουαρίου 2018 που ήταν 10.741.165 άτομα.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της φυσικής μείωσης του πληθυσμού που ανήλθε σε 33.006 άτομα (86.440 γεννήσεις έναντι 119.446 θανάτων ατόμων με τόπο συνήθους διαμονής εντός της ελληνικής επικράτειας) και της καθαρής μετανάστευσης που εκτιμάται σε 16.440 άτομα (θετικό ισοζύγιο).

Ο πληθυσμός ηλικίας έως 14 ετών ανήλθε σε 14,3% του συνολικού πληθυσμού, έναντι 63,6% του πληθυσμού 15 - 64 ετών και 22,1% του πληθυσμού 65 ετών και άνω.

Ο δείκτης γήρανσης (πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω προς τον πληθυσμό ηλικίας 0 - 14 ετών) ανήλθε σε 153,8.

Η καθαρή μετανάστευση εκτιμάται σε 16.440 άτομα που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ 119.489 εισερχομένων και 103.049 εξερχομένων μεταναστών.

Το 2017 η καθαρή μετανάστευση είχε εκτιμηθεί σε 8.920 άτομα (112.247 εισερχόμενοι και 103.327 εξερχόμενοι μετανάστες.

Στα στοιχεία εισερχόμενης μετανάστευσης περιλαμβάνονται και άτομα που βρίσκονταν στη χώρα μας την 1η Ιανουαρίου 2019 λόγω της προσφυγικής κρίσης.

Δημ.Κ.