Στο πλαίσιο της κρίσης του νέου κοροναϊού, η Eυρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να συνεργαστεί με τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η διαθεσιμότητα μασκών, γαντιών, ιματισμού και άλλων ιατρικών ειδών.. Οι προσπάθειες περιλαμβάνουν την αύξηση της παραγωγής από τους υπάρχοντες κατασκευαστές, την διευκόλυνση των εισαγωγών και την ενεργοποίηση εναλλακτικών τρόπων παραγωγής εξοπλισμού.

Κατόπιν επείγοντος αιτήματος της Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC), σε συνεργασία με όλα τα μέλη τους, συμφώνησαν να θέσουν αμέσως σε εφαρμογή ορισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα για ορισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και μέσα ατομικής προστασίας. 

Η δράση αυτή θα βοηθήσει εταιρείες που επιθυμούν να κατασκευάσουν τα εν λόγω προϊόντα  να ξεκινήσουν άμεσα την παραγωγή και να τοποθετήσουν τα προϊόντα στην εσωτερική αγορά ευκολότερα εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό βαθμό ασφάλειας.

Ο Επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά Thierry Breton δήλωσε: "Πρέπει να δράσουμε συλλογικά λόγω των συνθηκών με αλληλεγγύη και τόλμη. Ενθαρρύνω τους κατασκευαστές να αυξήσουν και να διαφοροποιήσουν την παραγωγή τους, αποτελώντας θετικά παραδείγματα, όπως οι κατασκευαστές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και υποδημάτων που αρχίζουν να παράγουν μάσκες και φορέματα. Εγώ θα κάνω ό, τι είναι δυνατόν για να στηρίξω τις προσπάθειές τους. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι μετά από επαφές με την Επιτροπή, η CEN / CENELEC συμφώνησε να θέσει ελεύθερα τα απαιτούμενα πρότυπα στις εταιρείες αυτές, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παράγουν μάσκες και άλλο προστατευτικό εξοπλισμό. "

Η σημερινή συμφωνία έχει άμεση ισχύ. Τα 11 πρότυπα που αναπτύχθηκαν από την CEN και ενδεχομένως 3 πρόσθετα που αναπτύχθηκαν από κοινού με το ISO καλύπτουν κοινές μάσκες φιλτραρίσματος, ιατρικά γάντια και προστατευτικό ρουχισμό.

Η πρωτοβουλία αυτή συμπληρώνει τη σύσταση της Επιτροπής για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και διαδικασίες επιτήρησης της αγοράς, η οποία παρέχει καθοδήγηση στους εθνικούς φορείς όσον αφορά την έγκριση εξοπλισμού ατομικής προστασίας που δεν φέρει το σήμα CE και ανταποκρίνεται στα απαραίτητα πρότυπα υγείας και ασφάλειας

Πώς η ελεύθερη πρόσβαση στα πρότυπα αυτά συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής

Η χρήση των προτύπων θα επιτρέψει στις εταιρείες αυτές να τα χρησιμοποιήσουν για να έχουν πρόσβαση στην αγορά γι 'αυτόν τον θεμελιώδη ιατρικό και προστατευτικό εξοπλισμό γρηγορότερα . 
Κανονικά, τα πρότυπα πρέπει να αγοράζονται και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η παρέκκλιση από αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο είναι μια ισχυρή ευρωπαϊκή απάντηση, βασισμένη σε μια αίσθηση κοινωνικής ευθύνης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης προστατευτικού εξοπλισμού που προέρχεται από τηνν επιδημία Covid-19.
Τα πρότυπα είναι διαθέσιμα για δωρεάν λήψη από τους ιστοτόπους των εθνικών μελών της CEN.