Για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τη θωράκιση της Δημόσιας Υγείας, ο ΕΟΔΥ σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ ενισχύει την εργαστηριακή διερεύνηση και επιτήρηση κρουσμάτων λοίμωξης από το νέο Κορωνοϊό COVID-19, μέσω χρηματοδότησης:

A) του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής σχολής Αθηνών με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Αθανάσιο Τσακρή, με το ποσό των 335.000,00€.

B) του Εργαστηρίου Επιδημιολογίας, Υγιεινής και Ιατρικής Στατιστικής με επιστημονικό υπεύθυνο τον επίκουρο καθηγητή κ. Γκίκα Μαγιορκίνη, με το ποσό των 335.000,00€.

Στόχοι της επιδημιολογικής και εργαστηριακής διερεύνησης και επιτήρησης είναι:

η έγκαιρη εργαστηριακή διάγνωση της νόσου COVID-19 από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2

η  άμεση λήψη μέτρων πρόληψης της δευτερογενούς μετάδοσης και

η περαιτέρω κατανόηση των κλινικών και επιδημιολογικών χαρακτηριστικών του νέου κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και ελέγχου του νοσήματος.