Σε διαδοχικές εφημερίες και σε εργασιακές συνθήκες εξόντωσης, καλούνται να αντεπεξέλθουν οι πνευμονολόγοι στο "Θριάσιο" νοσοκομείο.

Συμμετέχουν σε 6 ή 7 ενεργείς εφημερίες και 4 ή 5 εφημερίες ετοιμότητας κάθε μήνα, καλύπτοντας συνεχόμενες βάρδιες: απόγευμα έως πρωί ή πρωί έως νύχτα.

Τα παραπάνω καταγγέλλει το σωματείο εργαζομένων στο "Θριάσιο", ζητώντας μέτρα, προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία της Πνευμονολογικής Κλινικής.

Οι εργαζόμενοι υπογραμμίζουν πως - εκτός από τα περιστατικά CoViD-19 - η κλινική συνεχίζει να εφημερεύει και για τα υπόλοιπα πνευμονολογικά περιστατικά.

Το έργο διεκπεραιώνεται με μόλις 8 ειδικευμένους γιατρούς (5 μόνιμους και 3 επικουρικούς), από τους οποίους ο συντονιστής διευθυντής αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Όπως αναφέρουν, αποτέλεσμα των μεγάλων ελλείψεων είναι ότι οι εσωτερικές εφημερίες της κλινικής καλύπτονται μόνο από έναν πνευμονολόγο σε ενεργή εφημερία και έναν σε εφημερία ετοιμότητας, για μέχρι και 65 ασθενείς, διασκορπισμένους σε τρεις διαφορετικούς ορόφους και επτά διαφορετικές κλινικές.

Από το σωματείο επισημαίνεται πως οι συνεχείς εφημερίες έχουν αρνητικότατες συνέπειες και συνεχιζόμενη καταπόνηση των γιατρών, σε βάρος και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, στο "Θριάσιο" υπάρχουν συνολικά 116 κενές οργανικές θέσεις γιατρών και μόνο το 37% από αυτές καλύπτεται προσωρινά από 43 επικουρικούς γιατρούς, από τους οποίους οι 18 απολύονται μέσα στο 2020.

Νοσηλευτές

Αντίστοιχες είναι οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η κάλυψη των βαρδιών με τον αναγκαίο αριθμό νοσηλευτών, ιδιαίτερα την ημέρα της εφημερίας και την επόμενη.

Παραβιάζεται η υποχρεωτική 11ωρη ανάπαυση μεταξύ δύο βαρδιών, δεδομένου  ότι αναγκάζονται να εργασθούν σε συνεχόμενες βάρδιες (απόγευμα – πρωί ή πρωί - νύχτα), με αρνητικές επιπτώσεις για την καταπόνηση της υγείας τους και την ασφαλή λειτουργία της κλινικής.

Χαρακτηριστικό είναι ότι αντί για ενίσχυση με νοσηλευτικό προσωπικό, το τελευταίο διάστημα. η Πνευμονολογική κλινική αποδυναμώθηκε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξασφαλισθεί η χορήγηση κανονικών αδειών τριών ολόκληρων εβδομάδων.

Μέρος των 144 κενών οργανικών θέσεων καλύπτεται από εργαζόμενους μέσω ΟΑΕΔ και ΕΟΔΥ. Με συμβάσεις ορισμένου έργου απασχολούνται 96 εργαζόμενοι, 59 εκ των οποίων λήγουν οι συμβάσεις στο τέλος του έτους.

Οι εργαζόμενοι ζητούν, μεταξύ άλλων, να απαλλαγεί η Πνευμονολογική κλινική από τη γενική εφημερία και να ενισχυθεί άμεσα με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Δημ.Κ.