Το καθεστώς απασχόλησης ελεύθερων επαγγελματιών γιατρών σε δημόσια νοσοκομεία, περιγράφεται σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην ΠΝΠ, που παρατίθεται πιο κάτω, επισημαίνεται πως για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Δημόσιας Υγείας, λόγω της διασποράς του κορωνοϊού και για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου, όλα τα δημόσια νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας δύνανται να συνεργάζονται με συνολικά 600 ιδιώτες ιατρούς με τις εξής ειδικότητες:

Παθολόγοι, γενικοί ιατροί, ωτορινολαρυγγολόγοι, πνευμονολόγοι, αναισθησιολόγοι, καρδιολόγοι, παιδίατροι, γενικοί χειρουργοί, γυναικολόγοι - μαιευτήρες και ακτινολόγοι ή ιατρούς με εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.

Θα αμείβονται με έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για διάρκεια έως 2 μήνες, με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για 2 ακόμη μήνες.

Η μηνιαία αμοιβή τους καθορίζεται στο 2.000 ευρώ. Η εν λόγω αμοιβή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη.

Σε περίπτωση συμμετοχής των γιατρών σε διαδικασία επιλογής πλήρωσης θέσεων ιατρών ΕΣΥ, οι διανυόμενοι μήνες παροχής υπηρεσιών μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους επικουρικούς ιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων σε άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές.

Εφημερίες

Με απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου διευθυντή της κλινικής ή του διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), μπορούν να συμμετέχουν στις εφημερίες του νοσοκομείου ή του Κέντρου Υγείας, με αμοιβή ίση με αυτή του επιμελητή Β’.

Η συνεργασία με ιδιώτες γιατρούς εγκρίνεται με απόφαση του διοικητή της ΥΠΕ, όπου ανήκει το νοσοκομείο ή το Κέντρο Υγείας, έπειτα από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα του διοικητή του νοσοκομείου.

Οι ιδιώτες γιατροί που θα απασχοληθούν δεν μπορούν να υπερβούν συνολικά τους 600, αριθμός ο οποίος κατανέμεται στις ΥΠΕ με απόφαση του υπουργού Υγείας.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Σοβαρός τραυματισμός αστυνομικού στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στο βόλει
ΕΕ: Ενιαίοι κανόνες για καλύτερη προστασία σκύλων και γατών
Φάρμακο για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα φάνηκε πως καταστέλλει την εξέλιξη του διαβήτη τύπου 1 [μελέτη]