Νέους ορίζοντες και ελπίδες για τη δυνατότητα χρήσης τους σε εφαρμογές της αναγεννητικής ιατρικής ανοίγει μελέτη Eλλήνων επιστημόνων για τα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα.

Η σχετική εργασία, αναφέρεται στην απομόνωση βλαστικών κυττάρων από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα, τον ιστό του ομφαλίου λώρου και το λιπώδη ιστό, υποβλήθηκε από την επιστημονική ομάδα της Biohellenika και βραβεύτηκε στο27ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος της εργασίας ήταν η απομόνωση του μέγιστου αριθμού των βλαστοκυττάρων που συλλέγονται από την ομφαλοπλακουντιακή μονάδα και το λίπος, ο χαρακτηρισμός τους και η ασφαλής κατάψυξη για μελλοντική χρήση τους. Κοινό χαρακτηριστικό τους αποτελεί η παρουσία πολυδύναμων βλαστοκυττάρων, τα οποία έχουν εφαρμογές στην αναγεννητική ιατρική.

Τα κύτταρα τα οποία επιτυχώς απομόνωσε η επιστημονική ομάδα της Biohellenika μοιάζουν και έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά των VSELs (Very Small Embryonic Like Cells),τα οποία ανακαλύφθηκαν πρόσφατα, μόλις το 2006 και προσελκύουν συνεχώς το ενδιαφέρον της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας ως πεδίο έρευνας και εφαρμογών.

Η μελέτη αυτή αποδεικνύει την πλαστικότητα των κυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος αλλά και του λιπώδη ιστού, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε κύτταρα άλλων ιστών, ενώ παράλληλα ανοίγει νέους ορίζοντες και ελπίδες για τη δυνατότητα χρήσης τους σε εφαρμογές της αναγεννητικής ιατρικής.