Στο πλαίσιο του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιληψίας η Ελληνική Εθνική Ένωση κατά της Επιληψίας (E.E.E.E.) σε συνεργασία µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο κατά της Επιληψίας (Π.Ε.Σ.Ε.) πραγματοποιεί τη συνεδρίαση “Επιληψία: γνωστικά και κοινωνικά προβλήματα” το Σάββατο 27 Μαΐου 2017, ώρα 19.00-20.30, στο ξενοδοχείο Electra Palace Θεσσαλονίκη, αίθουσα ”ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ”.

Η συνεδρίαση είναι ανοικτή για το κοινό (άτοµα µε επιληψία, συγγενείς, ενδιαφερόµενοι για την επιληψία) και θα γίνει στο ξενοδοχείο Electra Palace, Πλατεία Αριστοτέλους 9, Θεσσαλονίκη.