Συνεντεύξεις

Φίλτρα άρθρων

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014, 13:19

Εξάρτηση από το διαδίκτυο : Πότε η χρήση γίνεται κατάχρηση

Άντρες και φοιτητές αποτελούν τις ομάδες υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση εξάρτησης από το διαδίκτυο, ενώ η κατάθλιψη, η κοινωνική απομόνωση και η παχυσαρκία αποτελούν σημάδια εμφάνισης της διαταραχής.