Τα νέα ευρήματα της έρευνας για τις επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος στην υγεία των παιδιών, παρουσίασαν για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο την Τετάρτη 23 Ιουνίου, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θόδωρος Σκυλακάκης και η Ευρωβουλευτής του Κόμματος των Συντηρητικών του Ην.

Βασιλείου Μαρίνα Γιαννακουδάκη.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα της έρευνας του Royal College of Physicians, η οποία περιλαμβάνει επίσης κεφάλαια για τις επιπτώσεις στα έμβρυα, το οικονομικό κόστος στο σύστημα υγείας, τις ηθικές και νομικές πτυχές της στάσης αυτής των γονέων, κλπ.

Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν προκύπτει μεταξύ άλλων ότι το παθητικό κάπνισμα οδηγεί τα παιδιά στο κανονικό κάπνισμα. Τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με γονείς που καπνίζουν είναι 90% περισσότερο πιθανό ότι θα γίνουν και τα ίδια καπνιστές και να έχουν συνεπώς κατά μέσο όρο 10 χρόνια ζωής λιγότερα.

Πώς εξηγείται αυτό (εθισμός στη νικοτίνη, ψυχολογική δημιουργία προτύπων κ.α.) δεν έχει ακόμα ερευνηθεί επαρκώς, το βέβαιο είναι ότι τα παιδιά των οποίων οι γονείς καπνίζουν έχουν στο σάλιο τους πολύ περισσότερα παράγωγα της νικοτίνης από τα παιδιά γονέων που δεν καπνίζουν.

Συγκεκριμένα, τα παιδιά που ζουν σε οικογένειες καπνιζόντων, εκτίθενται τρεις φορές περισσότερο στο παθητικό κάπνισμα εάν ο πατέρας είναι αυτός που καπνίζει , πάνω από έξι φορές περισσότερο εάν η μητέρα είναι καπνίστρια και σχεδόν εννέα φορές περισσότερο εάν και οι δύο γονείς καπνίζουν.

Στην Ελλάδα οι εκτιμήσεις είναι σημαντικά μεγαλύτερες από αυτές που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο όπως δείχνει ο πίνακας που αφορά τα περιστατικά ασθενειών τα οποία προκλήθηκαν από το παθητικό κάπνισμα στο σπίτι, καθώς το κάπνισμα γενικά όσο και το κάπνισμα μπροστά στα παιδιά είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του καθηγητή Παναγιώτη Μπεχράκη, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Πρόληψη του Καπνίσματος, ότι το 40% σχεδόν των παιδιών στην Ελλάδα εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα στο σπίτι.

Περιστατικά ασθενειών ανά δέκα εκατομμύρια κατοίκους* τα οποία προκλήθηκαν από το παθητικό κάπνισμα στο σπίτι

Περιστατικό Ασθένειας Ηλικία Περιπτώσεις που οφείλονται στο κάπνισμα (ανά δέκα εκατομμύρια πληθυσμού)
Κατώτερη αναπνευστική λοίμωξη ≤2 3.417
Μόλυνση του μέσου ωτός 0-16 20.233
Συριγμός ≤2 1.200
Άσθμα 3-16 2566
Μηνιγγίτιδα 0-16 100
Σύνολο περιστατικών 27.517

* Στοιχεία Ην. Βασιλείου. Στην Ελλάδα οι εκτιμήσεις είναι σημαντικά μεγαλύτερες καθώς το κάπνισμα γενικά όσο και το κάπνισμα μπροστά στα παιδιά είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Από ερώτηση του ευρωβουλευτή Θόδωρου Σκυλακάκη, προέκυψε επίσης η κοινή συνισταμένη όλων των ειδικών που παρίσταντο ότι υφίσταται σχέση και μεταξύ παθητικού καπνίσματος στην παιδική ηλικία και εκδήλωσης ασθενειών στην ενήλικη ζωή (καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνος κ.α.), ιδίως αν οι ανήλικοι εξελιχθούν σε καπνιστές, όπως προκύπτει ότι συμβαίνει με βάση τα στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας.

Επισημάνθηκε επίσης ότι οι γονείς μπορούν σχεδόν να εξαλείψουν τις αρνητικές συνέπειες των δικών τους επιλογών για τα παιδιά τους με δύο απλές πρακτικές κινήσεις, όχι κάπνισμα στο σπίτι και όχι κάπνισμα μπροστά στα παιδιά.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με υψηλόβαθμους αντιπροσώπους, συμπεριλαμβανομένων των Jose Martinez Olmos (Γενικός Γραμματέας Υγείας της Ισπανίας), Michal Krzyzanowski (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), Terje Peetso (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), John Britton (Πρόεδρος, Συμβουλευτική Ομάδα Καπνού), Monika Kosinka (Γενικός Γραμματέας, Ευρωπαϊκή Κοινή Συμμαχία για την Υγεία), Παναγιώτη Μπεχράκη (Πρόεδρος, Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πρόληψη του Καπνίσματος και του Καπνού), και της Catriona Williams (Πρόεδρος, Eurochild).