Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Ασθενών με Αλλεργικά νοσήματα και νοσήματα των Αεραγωγών (EFA) εγκαινίασε την πρώτη Ευρωπαϊκή Πρόσκληση σε Δράση για τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κάτω από την ομπρέλα της EFA έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους αξιωματούχοι, ασθενείς και η ιατρική κοινότητα της ΕΕ για να αντιμετωπίσουν αυτήν τη μείζονος σημασίας χρόνια νόσο. Παράλληλα, η EFA παρουσιάζει το βιβλίο της αναφορικά με τη ΧΑΠ με μια αναλυτική Πρόσκληση σε Δράση για την Ευρώπη.


Πριν λίγες ημέρες, η EFA διοργάνωσε μια εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δώσει έμφαση στην ανάγκη υιοθέτησης μιας κοινής προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ για τη ΧΑΠ.

Η ΧΑΠ προσβάλει 44 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη και αναμένεται να γίνει η τρίτη σοβαρότερη αιτία θανάτου έως το 2030. Η ασθένεια αυτή προκαλεί σταδιακή απόφραξη της ροής του αέρα και συνοδό δυσκολία στην αναπνοή, συμπτώματα που μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική ζωή και την ικανότητα εργασίας των ασθενών.

Με την έγκριση αυτής της Πρόσκλησης σε Δράση, η EFA αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι κάθε ευρωπαίος πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τη ΧΑΠ, να αποτρέψει τη νόσο, και όσον αφορά εκείνους που υποφέρουν από ΧΑΠ, τη δυνατότητα για έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία.

Στην εκδήλωση προήδρευσε η Ευρωβουλευτής Catherine Stihler, σημαντική υπέρμαχος εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των θεμάτων που άπτονται της ΧΑΠ από το 2007. Τότε είχε συντάξει και μία Γραπτή Δήλωση για την αντιμετώπιση της ΧΑΠ, η οποία υπογράφηκε από 226 Ευρωβουλευτές.

Η Catherine Stihler τάσσεται υπέρ μιας κοινής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της νόσου, καθώς και των επιτπώσεων που έχει η ΧΑΠ στους ασθενείς. Έχει επίσης επισημάνει την ανάγκη ύπαρξης περισσότερων στοιχείων σχετικά με τον επιπολασμό της νόσου και μελετών για τη βέλτιστη πολιτική προσέγγισης, ώστε να εξασφαλιστεί μια στοχευμένη ανταπόκριση.

‘Ελπίζουμε ότι η εκδήλωση θα συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη ΧΑΠ και το σχετιζόμενο κόστος τόσο για τις οικογένειες που πλήττονται, όσο και για τις υπηρεσίες υγείας. Έτσι, ελπίζουμε ότι θα γίνουν αποφασιστικά βήματα για την καταπολέμηση της ΧΑΠ’, είπε.

Με αυτήν την ευκαιρία, η EFA παρουσιάζει τα κυριότερα συμπεράσματα από το Βιβλίο για τη ΧΑΠ με τίτλο Europe ‘Sharing and Caring’ [Ευρώπη ‘Μοιραζόμαστε και Νοιαζόμαστε’, στο οποίο επισημαίνεται η σημερινή ανεπαρκής διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση της ΧΑΠ στην Ευρώπη από την οπτική γωνία του ασθενή για τους φορείς διαμόρφωσης πολιτικών.

Η Marianella Salapatas, Πρόεδρος της EFA παρουσίασε την Πρώτη Πρόσκληση σε Δράση για τη ΧΑΠ, προτρέποντας την ΕΕ να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αναπτύξει μια στρατηγική, περιεκτική και ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα αναπνευστικά νοσήματα με επίκεντρο τη ΧΑΠ, η οποία να υποστηρίζει την υιοθέτηση και υλοποίηση εθνικών σχεδίων για τη ΧΑΠ.

Σχετικά με την EFA

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Ασθενών με Αλλεργικά νοσήματα και νοσήματα των Αεραγωγών (EFA) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελείται από 35 οργανώσεις-μέλη σε 22 χώρες. Σκοπός της EFA είναι να βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα της περίθαλψης για τους ασθενείς με αλλεργία, άσθμα και ΧΑΠ και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ασθενών μέσω της δημιουργίας υπεράσπισης, της ανάπτυξης ικανοτήτων και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Οι προτεραιότητες της EFA περιλαμβάνουν τα εξής: ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ποιότητα και μεγαλύτερη πρόσβαση στην ιατρική και κοινωνική φροντίδα και πρόληψη, έρευνα με κέντρο τον ασθενή και ουσιαστική συμμετοχή του ασθενή στην έρευνα, συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών, δυνατότητα ανάθεσης των υπηρεσιών υγείας και εκπροσώπηση στις υπηρεσίες περίθαλψης.


http://www.efanet.org

Η πρώτη επίσημη εκδήλωση της EFA υποστηρίχτηκε μέσω διαρκών εκπαιδευτικών δωρεών από τους σταθερούς εταιρικούς συνεργάτες της, τη Boehringer Ingelheim και τη GlaxoSmithKline.

Η εκδήλωση εντάχθηκε επίσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Έτος του Πνεύμονα 2010, την οποία διοργανώνει το Φόρουμ Διεθνών Πνευμονολογικών Εταιρειών (FIRS).