Ερώτηση:  

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: 

 

Όλες οι μελέτες για τις νεοπλασίες συμφωνούν ότι η επιτυχέστερη αντιμετώπισή τους στηρίζεται στην έγκαιρη διάγνωση τους – ειδικά στα πρώτα στάδια. Οι ογκολογικοί ασθενείς όμως στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν καθημερινά σημαντικές καθυστερήσεις στα ραντεβού τους για τις θεραπείες τους, ελλείψεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και πλέον στην έγκαιρη διάγνωση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στην Ελλάδα μόνο έξι νοσοκομεία διαθέτουν μηχάνημα PET CT, το οποίο χρησιμοποιείται στην διαγνωστική εξέταση νεοπλασιών σε πολύ αρχικό στάδιο, ενώ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα απαιτούνται 11. Ταυτόχρονα, οι λίστες αναμονής στα εν λόγω νοσοκομεία ξεπερνά τον ενάμιση μήνα, ενώ λόγω του περιορισμού των δαπανών του ΕΟΠΠΥ, σε χιλιάδες ογκολογικούς ασθενείς δεν εγκρίνεται καν η εν λόγω διαγνωστική εξέταση. Χαρακτηριστικό είναι ότι στον ιδιωτικό τομέα η εν λόγω εξέταση φτάνει τα 1.500€, ενώ μέσω ΕΟΠΠΥ η εξέταση κοστίζει περίπου 400€. Εξαιτίας του μειωμένου αριθμού μηχανημάτων PET CT στα δημόσια νοσοκομεία πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση περίπου 26 έως 30 εξετάσεις τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη για την υλοποίηση τουλάχιστον 25.000 εξετάσεων τον χρόνο.

Επιπλέον παρατηρείται η ανάγκη για την πραγματοποίηση περισσότερων διαγνωστικών εξετάσεων PET CT-SCAN στην Ελλάδα με την κάθε μονάδα να στοιχίζει περίπου 2,5 εκατ. ευρώ. Τέλος, σημαντική έλλειψη παρατηρείται και στην ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού που ασχολούνται με τη διάγνωση και τη θεραπεία νεοπλασιών, ενώ και ο εξοπλισμός σε πολλές περιπτώσεις είναι πεπαλαιωμένος.

Δεδομένων των προεκτεθέντων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1.      Στηρίζει το υπουργείο την πολιτική του περιορισμού των δαπανών του ΕΟΠΠΥ στις διαγνωστικές εξετάσεις με PET CT; Εάν ναι, για ποιο λόγο; Εάν όχι, σε ποιες ενέργειες θα προβείτε και από πού θα προκύψουν οι σχετικοί πόροι για τη χρήση του;

2.      Πόσες διαγνωστικές εξετάσεις PET CT πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση και ποιος  ο είναι ο μέσος όρος αναμονής;

3.      Αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των διαγνωστικών μηχανημάτων PET CT SCAN ώστε να ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα; Αν ναι, ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα;

4.      Αληθεύει ότι υπάρχει μόνο μία εταιρεία που μπορεί να προμηθεύσει το δημόσιο με το σχετικό ραδιοφάρμακο που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η σχετική διαγνωστική εξέταση; Υπάρχουν άλλες εναλλακτικές; Αν ναι, ποιες είναι αυτές και σε ποιες σχετικές ενέργειες θα προβείτε με στόχο το δημόσιο συμφέρον;

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας

 

Βασίλειος Οικονόμου - Επικρατείας