ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υγείας

 

Θέμα: «Στον Αέρα η Λειτουργία των Κοινωνικών Φαρμακείων»

 

Η ίδρυση και λειτουργία των Κοινωνικών Φαρμακείων εντάσσονται στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε δήμους ανά την ελληνική επικράτεια παρέχοντας δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα τόσο σε αναξιοπαθούντες όσο και σε άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. 

Οι δομές λειτουργίας των Κοινωνικών Φαρμακείων βασίζονται είτε στην χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους ανεξάρτητα ή συνδυαστικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Στόχου 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, είτε αυτοοργανώνονται σε εθελοντική βάση και άνευ χρηματικής συναλλαγής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες των Κοινωνικών Φαρμακείων εξακολουθούν να είναι σημαντικές λαμβάνοντας υπόψη αφενός τα σταθερά υψηλά ποσοστά ανεργίας που πλήττουν το σύνολο των ηλιακών ομάδων του πληθυσμού, που έχουν φθάσει το 21,7 τοις εκατό τον Μάιο 2017 σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ), και αφετέρου τα μη εξυπηρετούμενα χρέη πολιτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία τους θέτουν αυτόματα εκτός φαρμακευτικής περίθαλψης.

Στο συνολικό σκηνικό έρχονται να προστεθούν οι άποροι για τους οποίους προβλέπεται πρόσβαση στα φάρμακα με την ίδια ακριβώς συμμετοχή που ισχύει για τους ασφαλισμένους, σύμφωνα με το Ν.4368/2016 και  την ΚΥΑ Α3(γ)/ ΓΠ/ οικ. 25132/04.4.2016. Συνέπεια της εν λόγω κατάστασης συνιστά η μη προμήθεια φαρμάκων στους απόρους από τα νοσοκομεία κυρίως λόγω αδυναμίας καταβολής του ποσοστού συμμετοχής 10 ή 15 τοις εκατό που αναγράφονται στις συνταγές.

Έγγραφο της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας που υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου Υγείας με αριθ. πρωτοκόλλου Φ(5)Β/Γ.Π.70644 και ημερομηνία 26/9/2017 έρχεται να τινάξει κυριολεκτικά στον αέρα τα Κοινωνικά Φαρμακεία, καθώς επισημαίνει ότι στην ισχύουσα φαρμακευτική νομοθεσία δεν υφίσταται θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικών Φαρμακείων.

Επειδή τα Κοινωνικά Φαρμακεία από την αρχή της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας στηρίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες προσφέροντας δωρεάν φάρμακα μέσω συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις και  απλούς πολίτες,

Επειδή οι δικαιούχοι του προγράμματος για παροχή δωρεάν φαρμάκων από τα Κοινωνικά Φαρμακεία δύνανται να κάνουν χρήση αυτού μόνο μέχρι να αποκτήσουν  ασφαλιστική κάλυψη και αφού πάψουν να ζουν σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια,

Επειδή τα Κοινωνικά Φαρμακεία προβαίνουν μεν στην χορήγηση δωρεάν φαρμάκων αλλά όχι σε εκείνες τις κατηγορίες που υπάγονται στο Νόμο 3549/2006, δηλαδή φάρμακα ειδικής συνταγογράφησης,

 

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

  • Για ποιον λόγο δεν έχετε προβεί στην κατάρτιση θεσμικού πλαισίου που να επιτρέπει τη σύσταση των Κοινωνικών Φαρμακείων θέτοντας την μέχρι σήμερα λειτουργία τους κυριολεκτικά στον αέρα;
  • Προτίθεστε να τροποποιήσετε την ισχύουσα φαρμακευτική νομοθεσία ώστε να θεσπιστεί ειδικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία των Κοινωνικών Φαρμακείων; Εάν ναι, ποιος ο χρονικός προγραμματισμός;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης