Ερώτηση

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Πότε επιτέλους θα εκπονηθεί και εγκριθεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών;»

 

Σύμφωνα με το από 23/01/2018 δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας στις 22/01  πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών για το 2018. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών της χώρας, ο συντονισμός και η προώθηση των αναγκαίων μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων εκ μέρους των συναρμόδιων Υπουργείων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, η παρακολούθηση εφαρμογής τους και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης, την οποία υποβάλλει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλή των Ελλήνων (παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4139/2013, ΦΕΚ 74/τ. Α'/20-03-2013).

Στη συνεδρίαση ο Υπουργός είπε, μεταξύ άλλων, «παρά την έλλειψη εθνικής στρατηγικής, τα τελευταία χρόνια γίνεται αθόρυβη μεν, πολύ σημαντική δε δουλειά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς» και η Εθνική Συντονίστρια για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών τόνισε ότι «η Επιτροπή θα εργαστεί πάνω στις προτεραιότητες που τέθηκαν από τον Υπουργό. Στόχος της επιτροπής είναι η εκπόνηση εθνικής στρατηγικής και εθνικού σχεδίου δράσης». Ωστόσο, είναι απορίας άξιο γιατί δεν εκπονήθηκε ακόμα Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών δεδομένου ότι από τον Ιούνιο του 2013 διορίστηκε Εθνική Συντονίστρια για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών η κ. Χρ. Παπουτσοπούλου–Διαμαντοπούλου (ΦΕΚ Φύλλο 251, 5 Ιουνίου 2013) με θητεία 5 ετών. Η θητεία της λήγει σε λίγους μήνες, όμως από το 2013 έως σήμερα παρατηρείται πλήρης αδράνεια στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της.

Επειδή ενημέρωση για τα πεπραγμένα της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών δεν υπήρξε, παρόλο που ζητήθηκε από τον υπογράφοντα δύο φορές (στις 16/12/2016 κατέθεσα την υπ’ αριθμ. 96/2060 ερώτηση και ΑΚΕ και στις 29/06/2017 την υπ’ αριθμ. 617/6748 ερώτηση και ΑΚΕ),

Επειδή σε παρουσίαση του απολογισμού του ΟΚΑΝΑ για τη διετία 2015-2016 τον Μάρτιο του 2017 στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής τόσο ο Υπουργός Υγείας όσο και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Οργανισμού, εξέφρασαν μεγάλη αισιοδοξία,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1)     Γιατί από το 2013 έως σήμερα δεν εκπονήθηκε και εγκρίθηκε Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών; Πόσες φορές συνεδρίασε η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών με την προηγούμενη σύνθεση; Τηρήθηκαν πρακτικά; Εκπονήθηκαν οι ετήσιες εκθέσεις (άρθρο 50 παρ. 2 του ν. 4139/2013) για τα έτη 2013, 2014, 2015 και 2016; Εάν ναι, υποβλήθηκαν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλή των Ελλήνων; Με ποια κριτήρια κρίνεται, και εάν, επιτυχής η δράση της Εθνικής Συντονίστριας;  

2)     Σε τι συνίσταται η αισιοδοξία σας, όταν όλοι οι πίνακες που περιλαμβάνονται στον πρόσφατο απολογισμό του ΟΚΑΝΑ-2016 καταδεικνύουν ότι τα καλύτερα, ποσοτικά τουλάχιστον, αποτελέσματα σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Οργανισμού ήταν στο διάστημα 2010-2013 παρόλο που η χρηματοδότηση του Οργανισμού, και δικαίως, ενισχύθηκε σημαντικά σε σχέση με την περίοδο 2011-2013;

Ο ερωτών βουλευτής

Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας