ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους Υπουργούς: α) Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό

    β) Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης,

        κα Έφη Αχτσιόγλου

 

ΘΕΜΑ: «Ψαλιδισμένες» οι παροχές για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ που περιέχονται στον νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ)».

 

Εντελώς αιφνιδιαστικά, στις 13/06/2018 τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ).  Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας και το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ επέμεναν και τελικώς ψήφισαν τον ΕΚΠΥ κατά πλειοψηφία. Ο Κανονισμός εισήχθη για αναθεώρηση με εντολή του κ. Πολάκη, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως στο ΔΣ για να πείσει τα μέλη του Οργανισμού ότι ο προηγούμενος ΕΚΠΥ δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της κάλυψης του πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας και ότι η αναθεώρησή του (έτσι «βάφτισε» τις περικοπές) είναι αναγκαία. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι μη σύννομη και απολύτως ανορθόδοξη, δεδομένου ότι ο νόμος προβλέπει εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ προς τον Υπουργό. Εν προκειμένω, η διαδικασία αντιστράφηκε και ουσιαστικά ήταν εισήγηση του Υπουργού, δια του αντιπροέδρου του Οργανισμού προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Πρόεδρος του Οργανισμού απουσίαζε στο εξωτερικό.

Υπό των βάρος των εντονότατων αντιδράσεων, ο κ. Πολάκης αναγκάστηκε να προβεί σε ορισμένες βελτιώσεις. Ωστόσο, άκρως προβληματικές παραμένουν οι διατάξεις που αφορούν στα Κέντρα Αποκατάστασης. Σε επιστολή της προς τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ η Ένωση των Πιστοποιημένων Κέντρων Αποκατάστασης (ΕΠΚΑ) τονίζει ότι «Οι συνεχιζόμενες το τελευταίο χρονικό διάστημα μονομερείς ενέργειες του Οργανισμού, δυστυχώς μας θυμίζουν εποχές που όλοι οι Έλληνες καταγγέλλουν και οι κάπως μεγαλύτεροι σε ηλικία επιθυμούν να ξεχάσουν. Ελπίζουμε ότι αποτελούν απλώς ατυχείς πρωτοβουλίες κι όχι μέρος συγκεκριμένου σχεδιασμού». Να σημειωθεί ότι η ΕΠΚΑ αναγνωρίζει την ανάγκη αναπροσαρμογής του υφιστάμενου από το 2012 κανονισμού παροχών, αλλά διαφωνεί πλήρως με τον τρόπο που επιχειρείται, δεδομένου ότι ουδέποτε τα Κέντρα Αποκατάστασης κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους στο προτεινόμενο σχέδιο ούτε έγινε οποιαδήποτε διαβούλευση.

Με δηλώσεις του στην εφημερίδα «Ελευθερία» (19/06) ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) και πρόεδρος Κέντρου Αποκατάστασης, κ. Αχιλλέας Νταβέλης,  τονίζει ότι «με τον νέο κανονισμό παροχών προκαλείται σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία υγειών επιχειρήσεων με κίνδυνο πολλές να κλείνουν, περισσότερες να είναι στα πρόθυρα κλεισίματος και να υπάρχει ορατός κίνδυνος να χαθούν θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, άφησε το clawback να συσσωρευτεί και ζητά τώρα τον λογαριασμό χωρίς να έχει φροντίσει να λάβει έγκαιρα ρυθμίσεις για την είσπραξη του clawback κατά τέτοιο τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία τους παρόχους και αντιστοίχως να λάβει μέτρα, ώστε να μειωθεί το συνολικό ποσό του clawback και του rebate για τους ιδιώτες παρόχους. Παράλληλα, ενώ βρισκόμαστε στον Ιούνιο ο ΕΟΠΥΥ έχει πληρώσει τον Ιανουάριο αν και σύμφωνα με τη σύμβαση οφείλει να πληρώνει μέσα σε 60 ημέρες, ενώ ο έλεγχος και η εκκαθάριση γίνεται με τρόπο αδιαφανή και χωρίς να έχει αναρτηθεί ο οδηγός εκκαθάρισης. Ο νέος ΕΚΠΥ συνεχίζει ο κ. Νταβέλης: α) Αναγκάζει τις επιχειρήσεις παρά το κουρεμένο νοσήλιο να πληρώνουν το σύνολο των φαρμάκων των ασθενών με χρόνιες παθήσεις κι όχι μόνο τα φάρμακα της αποκατάστασης, β) Δεν δίνει το δικαίωμα αποκατάστασης σε χειρουργικά κατάγματα ηλικιωμένων, γ) Θέτει μέγιστο χρόνο αποκατάστασης για τις πολύ βαριές παθήσεις (κρανιοεγκεφαλικά, πολυτραυματίες, βαριά εγκεφαλικά κ.λπ.)τους 6 μήνες –μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ανώτατος χρόνος αποκατάστασης- χωρίς να εξασφαλίζει την επιβίωση των συγκεκριμένων ασθενών μετά το εξάμηνο, δ) Προβλέπει απώλεια των συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ για όποια επιχείρηση της οποίας ο διευθύνων σύμβουλος είναι υπόλογος στη Δικαιοσύνη ακόμα και για πταίσμα».

Επειδή τα προβλεπόμενα στο νέο ΕΚΠΥ μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε μαζικές διακοπές συμβάσεων των Κέντρων Αποκατάστασης με τον ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα  ασθενείς με βαριά προβλήματα κινητικότητας να παραμένουν επί μακρόν σε νοσοκομεία, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερη συμφόρηση,

Επειδή στη βάσει επίτευξης πλεονασμάτων και  μόνο, το Υπουργείο Υγείας πλήττει βάναυσα χιλιάδες ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ,

Επειδή είναι φανερή η προσπάθεια της Κυβέρνησης να καταλύσει την αυτονομία του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος από την ίδρυση του τελούσε σε οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια,

 

Επειδή τίθεται θέμα νομιμότητας της διαδικασίας που ακολουθήθηκε,

 

Ερωτάσθε κ.κ Υπουργοί:

 

1)      Γιατί δεν προηγήθηκε διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις ενώσεις παρόχων και ασθενών; Θα αποσύρετε την Υπουργική Απόφαση (ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846, ΦΕΚ 2315/Β/19-06-2018), ώστε να ακολουθηθεί διαδικασία διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους;

2)      Είναι σύννομη η διαδικασία που ακολουθήθηκε; Δυνάμει ποιας διάταξης ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας παρίστατο στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ κατά τη συνεδρίαση και ψήφιση του νέου ΕΚΠΥ; Πως δικαιολογείται η απουσία του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ σε μια τόσο κρίσιμη συνεδρίαση; Συμφωνεί ο κ. Μπερσίμης με το προτεινόμενο σχέδιο;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Κωνσταντίνος Μπαργιώτας

Βασίλης Κεγκέρογλου