ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


ΘΕΜΑ: Δημιουργία Νοσοκομείων Ημέρας για τους ασθενείς με Πάρκινσον.

Σύμφωνα με την Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία (Ε.Ν.Ε.) οι ασθενείς με Πάρκινσον στην Ελλάδα εκτιμώνται σε 50.000 βάσει του στατιστικά διαμορφωμένου επιπολασμού της νόσου στο γενικό πληθυσμό Η νόσος Πάρκινσον χαρακτηρίζεται από κινητικά συμπτώματα, όπως τρόμος (τρέμουλο) στην ηρεμία, δυσκαμψία των μυών, βραδύτητα στις κινήσεις και διαταραχές ισορροπίας.

Ο τρόμος ηρεμίας εμφανίζεται στο 70% των ασθενών, επιτείνεται με το στρες ή την κούραση και υποχωρεί στον ύπνο, ενώ το σύμπτωμα που προκαλεί τη μεγαλύτερη αναπηρία είναι η βραδυκινησία.

Η νόσος εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα ηλικίας 50-70 ετών, εμφανίζεται όμως και σε άτομα κάτω των 40 ετών όταν πρόκειται για το λεγόμενο νεανικό Πάρκινσον.

Η διάγνωση όμως της νόσου είναι πάντα βαριά για τον ασθενή και το οικογενειακό περιβάλλον του, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις του κοινωνικού στιγματισμού που επιβαρύνει τους συγκεκριμένους ασθενείς.

Για τους λόγους αυτούς η Ε.Ν.Ε.

προτείνει τη δημιουργία πολυδύναμων Κέντρων ή Νοσοκομείων ημέρας για τους ασθενείς με Πάρκινσον. Σε αυτά τα Κέντρα θα πρέπει να προσφέρονται ποικίλες ιατρικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες από ομάδες νευρολόγων, λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, φυσιοθεραπευτών και κοινωνικών λειτουργών.Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Είναι στις προθέσεις του η δημιουργία Πολυδύναμων Κέντρων ή Νοσοκομείων Ημέρας για τους ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο Πάρκινσον;
  • Αν ναι, τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν προς όφελος των ανωτέρω ασθενών αλλά και των οικογενειών τους;

    Ο ερωτών Βουλευτής


    ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ