ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΘΕΜΑ: Με ελάχιστους Μαγνητικούς Τομογράφους είναι εξοπλισμένα τα Νοσοκομεία της Νησιωτικής Ελλάδας.

Χιλιάδες κάτοικοι των Ελληνικών νησιών αναγκάζονται να μετακινούνται στα αστικά κέντρα της ηπειρωτικής Ελλάδας, υποβαλλόμενοι σε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και ταλαιπωρία, για να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία λόγω ανυπαρξίας Μαγνητικών Τομογράφων στα Δημόσια Νοσοκομεία των νησιών.Συγκεκριμένα, στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης 'ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ' λειτουργεί μόνο Αξονικός Τομογράφος, δανεικός από το ΙΚΑ, προς εξυπηρέτηση πρώτα των ασφαλισμένων του ασθενών αφ’ ενός και αφ’ ετέρου για τους νοσηλευόμενους του Νοσοκομείου.Σε σχετική ερώτησή μας με υπ’ αριθμ. 6848/26-1-2006, μας απαντήσατε ότι: 'Σύμφωνα με το στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο τόσο του Γ.Ν. Μυτιλήνης, όσο και της ΔΥΠΕ Βορείου Αιγαίου, η προμήθεια και εγκατάσταση Μαγνητικού Τομογράφου στο Γ.Ν.

Μυτιλήνης έχει ήδη προγραμματισθεί, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του εξοπλισμού των Νοσοκομειακών Μονάδων εποπτείας της ΔΥΠΕ.

Με το αρ. 3236/24-11-2005 έγγραφο της ΔΥΠΕ προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υποβλήθηκε σχετική πρόταση για ένταξη και χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.Τρία χρόνια μετά, το Νοσοκομείο Μυτιλήνης παραμένει με τον πεπαλαιωμένο Αξονικό Τομογράφο του ΙΚΑ και στερείται Μαγνητικού Τομογράφου, προς όφελος των ιδιωτών και εις βάρος των ασφαλιστικών Ταμείων και του Ελληνικού Δημοσίου.Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Τι μέτρα προτίθεται άμεσα να πάρει, ώστε το Νοσοκομείο Μυτιλήνης 'ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ' να εξοπλιστεί με Μαγνητικό Τομογράφο για να σταματήσει η ταλαιπωρία που υφίστανται οι κάτοικοι του νησιού;
  • Όσον αφορά τον Αξονικό Τομογράφο ο οποίος είναι παλαιός και συχνά τίθεται εκτός λειτουργίας, τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την αντικατάστασή του με σύγχρονο;
  • Έχει σχεδιαστεί πρόγραμμα εγκατάστασης Μαγνητικών Τομογράφων στα Νομαρχιακά Νοσοκομεία των νησιών της χώρας και αν ναι, ποιο το χρονοδιάγραμμα;Ο ερωτών Βουλευτής


ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ