‘Πάνω από 12 χιλιάδες περιπτώσεις ιλαράς καταγράφηκαν στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, όπως επίσης και στην Ελβετία, στη Νορβηγία, στην Κροατία, στην Ισλανδία και στην Τουρκία το 2006 και 2007. Το 2008 παρουσιάστηκε έξαρση με 6.200 περιπτώσεις μόνο στους πρώτους εννέα μήνες’, ανέφερε σε ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μανώλης Μαυρομμάτης και πρόσθεσε ότι από τις περιπτώσεις αυτές, το 85% ήταν στη Ρουμανία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ιταλία και στην Ελβετία.

Η αιτία ήταν η απουσία εμβολιασμού ή η μη επανάληψή του στα παιδιά, εφόσον για να καλυφθούν πλήρως χρειάζονται δύο δόσεις του εμβολίου, ανέφερε ο Έλληνας ευρωβουλευτής και τόνισε ότι οι αριθμοί αυτοί μας φανερώνουν ότι είναι πλέον δύσκολο να επιτευχθεί ο στόχος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για εξάλειψη της νόσου μέχρι το 2010.

Στην απάντησή της, η αρμόδια για θέματα υγείας Επίτροπος, Ανδρούλλα Βασιλείου, τόνισε ότι το θέμα αυτό έχει σαφή ευρωπαϊκή διάσταση, εφόσον οι εστίες των νόσων συχνά διαδίδονται ραγδαία ανάμεσα στα κράτη μέλη και σε γείτονες χώρες, λόγω του εξαιρετικά λοιμώδους χαρακτήρα ασθενειών, όπως η ιλαρά.

Το 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέλαβε στο νομοθετικό της πρόγραμμα την εκπόνηση πρότασης για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τις διασυνοριακές πτυχές της παιδικής ανοσοποίησης. Κύριοι στόχοι είναι πρώτον να υπάρξει σταθερή πολιτική δέσμευση από τα κράτη μέλη για αύξηση και διατήρηση πολύ υψηλής κάλυψης παιδικού εμβολιασμού για τις νόσους όπως η ιλαρά και δεύτερον να καταρτιστούν κατευθυντήριες γραμμές για τη διευκόλυνση της μετάβασης από ένα εθνικό πρόγραμμα ανοσοποίησης σε ένα άλλο, για τα παιδιά σε ηλικία εμβολιασμού που μετακινούνται μέσα στην ΕΕ.

Όσον αφορά στην κάλυψη εμβολιασμού, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εντατικοποίηση των προσπαθειών για παιδικό εμβολιασμό δυσπρόσιτων ομάδων πληθυσμού, καθώς και τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ με την παροχή τεκμηριωμένων λύσεων στους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης και στους γονείς παιδιών που πρέπει να αντικαταστήσουν ένα πρόγραμμα ανοσοποίησης με ένα άλλο.

Επιπλέον, η ενεργή προβολή του προγράμματος ανοσοποίησης σε εθνικό επίπεδο, τόσο στους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης όσο και στο κοινό, παίζει σημαντικό ρόλο στο σωστό εμβολιασμό των παιδιών.

Τέλος, η υποστήριξη της έρευνας σχετικά με την ανοσοποίηση, όπως για παράδειγμα η σχέση κόστους-οφέλους, οι στρατηγικές επικοινωνίας και οι καινοτόμοι τρόποι επίτευξης υψηλών και ευρέων επιπέδων κάλυψης εμβολιασμού, αποτελεί προτεραιότητα της Κομισιόν στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την υγεία.