Πανηγυρική απόρριψη ήταν η απάντηση γιατρών του ΥΓΕΙΑ, που είναι και μέτοχοι της εταιρείας, στην πρόταση Αποστολόπουλου για την εξαγορά των μετοχών τους.

Σε γραπτή δήλωση, με την οποία ενημερώνουν το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, 43 γνωστοί γιατροί του ΥΓΕΙΑ δηλώνουν ότι «Είναι αυτονόητο ότι δεν προτιθέμεθα να πωλήσουμε ουδεμία μετοχή στην ανακοινωθείσα δημόσια πρόταση εξαγοράς του μειοψηφικού ποσοστού από την "Γ. Αποστολόπουλος Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε", στην οποία εκφράζουμε πλήρη αντίθεση».

«Παραμένουμε», επισημαίνουν στην δήλωση, «πιστοί στο όραμα και την προοπτική του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και εκφράζουμε την αμέριστη εμπιστοσύνη μαςστην εταιρεία, τον βασικό μας μέτοχο και τη Διοίκηση, οι οποίοι έχουν διασφαλίσει μαζί με την ιατρική κοινότητα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εκτέλεση του ιατρικού μας καθήκοντος, καθιστώντας το ΥΓΕΙΑ, το μεγαλύτερο και ισχυρότερο νοσοκομείο της χώρας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απόρριψη της πρότασης Αποστολόπουλου αναμένεται να προσχωρήσουν τις επόμενες μέρες περισσότεροι γιατροί αλλά και εργαζόμενοι άλλων κλάδων στο ΥΓΕΙΑ, που είναι και μέτοχοι της εταιρείας.