Από αυτή την Παρασκευή, σύμφωνα με τα λεγόμενα του ΕΟΠΥΥ, οι όποιες ενστάσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, καθώς θα έχουν ολοκληρωθεί οι αλλαγές στο e-dapy. 

Αυτά τόνισαν οι αρμόδιοι του οργανισμού στους εκπροσώπους των κλινικών με τους οποίους και συναντήθηκαν την Πέμπτη (7-12-2017). Στη συνάντηση ήταν ο κ. Γρηγόρης Σαραφιανός από την πλευρά της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών και ο κ. Βασίλης Μπαρδής, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών.

To βασικότερο θέμα είναι ότι ο λόγος της μίας πλευράς αντικρούει τον λόγο της άλλης, ως προς τον αριθμό των ενστάσεων που έχουν γίνει. Ο Οργανισμός ισχυρίζεται ότι αυτές είναι λίγες, ενώ η πλευρά των ιδιωτικών κλινικών μιλά  "χαλαρά" για 500 -σε χιλιάδες ανέρχονται αν ληφθούν υπόψη όλοι οι πάροχοι- ενστάσεις που έχουν υποβληθεί λόγω των περικοπών που έχουν γίνει, οι οποίες ξεκινούν από 15% έως και 85%, το δε διάστημα για την εκκαθάρισή τους έχει φθάσει τον 1 χρόνο.

Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε μεταξύ άλλων ενημέρωση από την πλευρά του Οργανισμού των συμφωνηθέντων με την τρόικα ως προαπαιτούμενα  της τρίτης αξιολόγησης.

Συγκεκριμένα, ενημερώθηκαν ότι θα προχωρήσει ο συμψηφισμός των ετών 2014-2015 και οι οφειλές των Κλινικών θα παρακρατηθούν σε μηνιαίες δόσεις ίσες με το 15% της μηνιαίας προς είσπραξης απαίτησης της Κλινικής από τον ΕΟΠΥΥ μετά τον έλεγχο. Ταυτόχρονα στο Α’ εξάμηνο του 2018 θα παρακρατηθεί σε δόσεις το clawback του αντίστοιχου διαστήματος του 2017.   Αυτό σημαίνει ότι κάθε μήνα  θα συμψηφίζουν το 15%+16,66%=31,66% της μηνιαίας απαίτησης των ιδιωτικών κλινικών.

Για τα έτη 2012 και 2013, όπως ενημερώθηκαν οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών κλινικών,  υπολογίζουν ότι στα τέλη Ιανουαρίου (την προηγούμενη φορά η δέσμευση ήταν 20-30/11/2017) θα έχει ενημερωθεί το μηχανογραφικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ ώστε κατόπιν να προχωρήσει η οποιαδήποτε εκκαθάριση, χωρίς καμία χρονική δέσμευση.

Τέλος, παρά το ότι ζητήθηκε από την πλευρά των ιδιωτικών κλινικών ο ορισμός νέας συνάντησης με τον ΕΟΠΥΥ έτσι ώστε να ενημερωθούν πάνω στο εγχειρίδιο οδηγιών που έχει δοθεί στους ελεγκτές ιατρούς  οι οποίοι πραγματοποιούν και τις περικοπές δαπανών στις υποβολές, δεν δόθηκε σαφή απάντηση.