Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση του Ιασω η πώληση του 97,2% της Iaso General καθώς και η διανομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία 4 νέες για κάθε 10 παλιές.

Ειδικότερα το σώμα των μετόχων επιδοκίμασε τις αποφάσεις του ΔΣ της μητρικής για την πώληση του General, ψηφίζοντας σχεδόν ομόφωνα την πώληση.

Η Euromedica ψήφισε μόλις για το 2% των μετοχών που κατείχε, καθώς οι υπόλοιπες είναι προς μεταβίβαση από τις τράπεζες στην Farallon.

Πηγές: euro2day.gr