Πέννυ Κούτρα


 
 
Οριακή αύξηση πωλήσεων, η οποία εξυπηρετήθηκε κυρίως από τις επιδόσεις των κλάδων καταψυγμένων ειδών και μαζικής εστίασης εμφάνισε στο α’ εξάμηνο του 2019 ο όμιλος Vivartia.

Ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων περιορίστηκε στο 1,5% το 2019 έναντι ποσοστού αύξησης πωλήσεων κατά 3,8% που είχε εμφανίσει στο α' εξάμηνο του 2018. Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις της ΔΕΛΤΑ -του κλάδου γαλακτοκομικών- υποχώρησαν στα 134,9 εκατ. ευρώ από 141,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Ο κλάδος των καταψυγμένων – ο οποίος εκπροσωπείται από την Μπάρμπα Στάθης εμφάνισε πωλήσεις 77,3 εκατ. ευρώ, αυξημένε έναντι των 73 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, ενώ ο κλάδος της εστίασης και ψυχαγωγίας (Everest-Goody’s) εμφάνισε κύκλο εργασιών της τάξης των 84,4 εκατ. ευρώ από 78,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα τους 2018.

Συνολικά οι πωλήσεις της Vivartia ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο του έτους στα 294,1 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 1,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 21,5 εκατ. ευρώ από 18,6 εκατ. ευρώ, καθώς επηρεάστηκαν θετικά κατά 4,8 εκατ. ευρώ από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16. Οι ζημιές μετά από φόρους άγγιξαν τα 11,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 κατά την 30/06/2019 διαμορφώθηκε σε 433,3 εκατ. ευρώ, καθώς στον ισολογισμό της 30/06/2019 του ομίλου Vivartia αναγνωρίστηκαν χρηματοδοτικές μισθώσεις ύψους 55,8 εκατ. ευρώ.

 

Πηγές:
euro2day.gr