Μείωση κατά 1,1% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER) και αύξηση κατά 0,5% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος προς σταθερή διάρθρωση (CER/CS )εμφάνισαν οι πωλήσεις της ελληνικής θυγατρικής Sanofi το τρίτο φετινό τρίμηνο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, όμως, οι πωλήσεις της Sanofi Genzyme αυξήθηκαν κατά 19,5% χάρη στις σταθερά ισχυρές επιδόσεις της κυκλοφορίας του dupilumab. 

Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις της μονάδας Εμβολίων μειώθηκαν κατά 9,8% αποτυπώνοντας την αναμενόμενη στάθμιση της προμήθειας εμβολίων κατά της γρίπης στις ΗΠΑ το 4ο τρίμηνο.

Όσον αφορά τα έσοδα του τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας αυξήθηκαν κατά 0,4%, λόγω της εκούσιας ανάκλησης της ρανιτιδίνης, της πώλησης μη στρατηγικών προϊόντων και των αυξημένων απαιτήσεων ρυθμιστικής φύσης.

Σχετικά με τις πωλήσεις της Επιχειρησιακής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, αυτές μειώθηκαν κατά 12,7% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος/σταθερή διάρθρωση (CER/CS) λόγω των μειωμένων πωλήσεων των τομέων Διαβήτη και καθιερωμένων προϊόντων.

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν από την άλλη οι πωλήσεις των Αναδυόμενων Αγορών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 9,7% χάρη στις ισχυρές επιδόσεις που καταγράφηκαν στις περισσότερες γεωγραφικές περιοχές.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το οικονομικό έτος 2019. 

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων όσον αφορά το τρίτο φετινό τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 4,3%, αγγίζοντας τα 2.399 εκατ. ευρώ, και κατά 0,2% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος.

Τα κέρδη ανά μετοχή για το ίδιο διάστημα διατηρήθηκαν σταθερά σε σταθερές τιμές συναλλάγματος, αγγίζοντας τα 1,92 ευρώ, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή βάσει IFRS ανήλθαν σε 1,49 ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 18,6%, αποτυπώνοντας τα κέρδη από την πώληση των δραστηριοτήτων γενοσήμων στην Ευρώπη που πραγματοποιήθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2018. 

Η Sanofi αναμένει ότι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το οικονομικό έτος 2019 θα σημειώσουν αύξηση κατά περίπου 5% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος, εξαιρουμένων απρόβλεπτων δυσμενών εξελίξεων. Εφαρμόζοντας τον μέσο όρο των συναλλαγματικών ισοτιμιών του Οκτωβρίου 2019, η επίπτωση του συναλλάγματος στα κέρδη ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2019 υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε περίπου +3%.