Το όνομα αυτό, εμπνευσμένο από τη λατινική γλώσσα, υποδηλώνει ότι η εταιρεία θα διανύσει μια διαδρομή («via») προς τρεις («tris») βασικούς στόχους: την επέκταση της πρόσβασης στα φάρμακα, την καινοτομία για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών και την έμπνευση εμπιστοσύνης στην υγειονομική κοινότητα σε όλο τον κόσμο.

Η Viatris θα συνδυάζει την ισχυρή ηγετική παρουσία της Upjohn στην Κίνα και στις αναδυόμενες αγορές με τη σημαντική παρουσία της Mylan στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, επιτρέποντάς της να επεκταθεί πολύ γεωγραφικά με το ευρύ χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της τώρα και στο μέλλον.