Τέσσερις φορές πάνω από τη σημερινή της αποτίμηση αναμένεται να αξίζει η αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑI) μέχρι το 2024. Σύμφωνα με μελέτη, εκτιμάται ότι το 2024 η παγκόσμια αξία της θα έχει φτάσει τα 1,434 εκατ. δολ. ΗΠΑ από 259 εκατ. δολ. το 2019. Aυτό σημαίνει αύξηση 40,8% κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Ο αυξανόμενος αριθμός των διασυνοριακών πωλήσεων, οι συνεργασίες μεταξύ των βιομηχανιών, η ανάγκη διαχείρισης του κόστους για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, η μείωση του συνολικού χρόνου που απαιτείται σε αυτή τη διαδικασία, η αυξανόμενη υιοθέτηση του cloud-based εφαρμογών και υπηρεσιών, καθώς και η επικείμενη λήξη ισχύος των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας πρωτοτύπων φαρμάκων, είναι οι βασικότεροι λόγοι που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα συνεισφέρουν, μεταξύ άλλων, η έλλειψη συνολικών δεδομένων στον τομέα της ανακάλυψης φαρμάκων και η ανεπαρκής διαθεσιμότητα εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Βάσει της προσφοράς, η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά της ανακάλυψης φαρμάκων είναι κατακερματισμένη σε λογισμικό και υπηρεσίες. Το τμήμα υπηρεσιών αναμένεται να ενισχυθεί με το υψηλότερο μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια σύνθετη μέθοδος που απαιτεί την εφαρμογή εξελιγμένων αλγορίθμων για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως στην ανακάλυψη φαρμάκων, στην ιατρική ακριβείας, στην ιατρική απεικόνιση και διάγνωση, καθώς και στα στοιχεία του ασθενούς και την ανάλυση των κινδύνων. Ως εκ τούτου, για την επιτυχή εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης, υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη και ολοκλήρωση σε υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης. Αυτοί είναι μερικοί από τους κύριους παράγοντες που ευθύνονται για τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης που αναμένεται να εμφανίσει ο τομέας των υπηρεσιών.

Το 2018, η Βόρεια Αμερική ήταν η μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιφερειακή αγορά για την τεχνητή νοημοσύνη στην ανακάλυψη φαρμάκων. Η Βόρεια Αμερική, η οποία περιλαμβάνει τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά για την τεχνητή  νοημοσύνη στην ανακάλυψη φαρμάκων. Αυτές οι χώρες υιοθέτησαν πρώιμα τεχνολογία AI στην ανακάλυψη και ανάπτυξη φαρμάκων. Επιπλέον, κορυφαίοι πάροχοι τεχνολογίας AI, όπως η IBM, η Google, η Microsoft, η NVIDIA και η Intel, έχουν την έδρα τους, γεγονός που βοηθά στην ανάπτυξη της αγοράς, όπως και το ότι κορυφαίες φαρμακοβιομηχανίες που δαπανούν σημαντικά ποσά στην έρευνα και την ανάπτυξη εδρεύουν στην Αμερική.

Οι εξέχοντες παίκτες στην ΑI, με δυναμική παρουσία στην αγορά της ανακάλυψης φαρμάκων είναι οι IBM Corporation, Microsoft, Google, NVIDIA Corporation,η Atomwise, Inc. (Η.Π.Α.), Deep Genomics (Καναδά), Cloud Pharmaceuticals (ΗΠΑ), Insilico Medicine (ΗΠΑ), Benevolent AI (ΗΒ), Excientia (ΗΒ), Cyclica (Καναδάς), BIOAGE (ΗΠΑ), Envisagenics (ΗΠΑ), twoXAR (ΗΠΑ), OWKIN, Inc. (ΗΠΑ), XtalPi (ΗΠΑ), Verge Genomics (ΗΠΑ) και Berg LLC (ΗΠΑ).

Πηγές: https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/ai-in-drug-discovery.asp