Πέννυ Κούτρα


 
 
Ως παράγοντα στρεβλώσεων αλλά και δημιουργίας μιας μαύρης λαθρεμπορικής αγοράς για τα ελληνικά παραδοσιακά αποστάγματα του ούζου και του τσίπουρου θεωρούν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης παράγοντες του κλάδου.

Σύμφωνα με στελέχη του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ), μια τυχόν επιστροφή στην κανονικότητα με μείωση των υπέρμετρων αυξήσεων στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα ποτά που επιβλήθηκε τα πρώτα χρόνια της κρίσης θα μπορούσε να επαναφέρει τον καταναλωτή στην νόμιμη αγορά από τη λαθρεμπορική και να διασφαλίσει περισσότερα έσοδα για το δημόσιο ταμείο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι φορολογικές επιβαρύνσεις στα αλκοολούχα ποτά (+125% την περίοδο 2009-2010) αλλά και οι τελευταίες αυξήσεις ΦΠΑ δεν οδήγησαν σε αύξηση των δημοσίων εσόδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΟΠ, τα έσοδα από τον ΕΦΚ και ΦΠΑ στα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα συρρικνώθηκαν και το 2015 διαμορφώθηκαν στο -3,5%, σε σχέση με το 2014 και σε επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο της προ των αυξήσεων του ΕΦΚ και προ κρίσης. Παράλληλα το σύνολο της νόμιμης τουλάχιστον αγοράς αλκοολούχων έχει απολέσει το 50% της αξίας της και των όγκων της.

Πέρα από το αίτημα εξορθολογισμού του ΕΦΚ, ο ΣΕΑΟΠ ανέδειξε σε σχετική εκδήλωση τον κίνδυνο να χαθεί το καθεστώς μειωμένου φορολογικού συντελεστή (κατά 50% σε σχέση με τον εθνικό συνετελεστή) για τσίπουρο και τσικουδιά, καθώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα και ζήτησε άμεσα αλλαγή νομοθεσίας. Σύμφωνα με το Δικαστήριο το ενδεχόμενο εφαρμογής μειωμένων συντελεστών δεν πρέπει να οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς, δεδομένου ότι ο νομοθέτης της Ένωσης δεν είχε την πρόθεση να επιτρέψει στα κράτη μέλη να θεσπίζουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, καθεστώτα παρέκκλισης.

Παρά την εν λόγω απόφαση, μετά από σχετική διαπραγμάτευση του υπ. Οικονομικών και σχετικό αίτημα που ετέθη από τον υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, φαίνεται πιθανόν η ΕΕ να εγκρίνει μια περίοδο διετούς προσαρμογής δηλαδή έως τις 31/8/2021, μέχρι την οριστική συμμόρφωση της Ελλάδας στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αφορά στη φορολογική εξομοίωση των αποσταγμάτων τσίπουρου/ρακής/τσικουδιάς με τα αλκοολούχα ποτά, αλλά και την κατάργηση της προνομιακής φορολογίας των διήμερων αποσταγματοποιών (ανεξάρτητων κυρίως οικογενειακών μονάδων που παράγουν κατά παράδοση σχετικά προϊόντα).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το βασικό επιχείρημα της χώρας μας είναι ότι οι σχετικές συμβάσεις για τις πρώτες ύλες οι οποίες παραπέμπουν στον ισχύοντα μειωμένο κατά 50% συντελεστή ΕΦΚ για τα εν λόγω αποστάγματα έναντι του κανονικού συντελεστή, έχουν ήδη συναφθεί και προς τούτο ζητείται η όποια αλλαγή να ισχύσει για την αποσταγματική περίοδο του 2021. Η ενδεχόμενη αύξηση του ΕΦΚ στο τσίπουρο θα αυξήσει σημαντικά την τιμή στο ράφι για τα επώνυμα εμφιαλωμένα αποστάγματα, που θα φτάσουν στα 15-16 ευρώ περίπου στη φιάλη των 700 ml από τα 10,9 ευρώ που είναι σήμερα.

Σύμφωνα με τα στελέχη του ΣΕΑΟΠ, ο εξορθολογισμός της αγοράς θα δώσει ώθηση σε ένα κλάδο που στηρίζει τις εξαγωγές, την ποιοτική διάσταση του τουριστικού προϊόντος αλλά και την απασχόληση ειδικά στην περιφέρεια. Μάλιστα σύμφωνα με τα ευρήματα μελέτης του ΙΟΒΕ τον Φεβρουάριο του 2018 για τα αλκοολούχα, ο κλάδος συνεισφέρει στο ΑΕΠ 1,5 δισ. ευρώ και στηρίζει περισσότερες από 31 χιλιάδες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας.

Κατ’ εκτίμηση των ενώσεων των επιχειρήσεων αλκοολούχων ποτών τουλάχιστον 8 εκ. φιάλες το χρόνο, διαφεύγουν της φορολόγησης και το 1/5 της συνολικής κατανάλωσης είναι προϊόν λαθρεμπορίου. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο ΕΦΚ στα αλκοολούχα στην ΕΕ-28 με βάση το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα (την 6η θέση σε απόλυτες τιμές) και συγκαταλέγεται στην 1η θέση σε σχέση με γειτονικές (πλην της Τουρκίας) και τουριστικά ανταγωνιστικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντα σε σχέση με το ύψος του ΕΦΚ στα αλκοολούχα.

Εξαγωγές

Παρά τη φορολογική πίεση και την παράνομη κυκλοφορία που δημιουργεί «γκρίζο» ανταγωνισμό η ελληνική παραγωγή αποσταγμάτων -ούζο, τσίπουρο, ρακή, τσικουδιά- βρίσκει τον δρόμο της στις διεθνείς αγορές αυξάνοντας σημαντικά το αποτύπωμα της. Το 2018 οι ελληνικές εξαγωγές αποσταγμάτων ξεπέρασαν τα 70 εκατ. ευρώ, φθάνοντας σχεδόν το ύψος εξαγωγών ελληνικού εμφιαλωμένου κρασιού. Από το σύνολο της εγχώριας παραγωγής, ποσοστό 67% εξάγεται και την τελευταία 5ετία έχει καταγραφεί αύξηση εξαγωγών σε όγκους κατά 10,5%

Η σημαντικότερη αγορά μάλιστα για τα ελληνικά αποστάγματα είναι η Γερμανία, που απορροφά το 49% των εξαγόμενων προϊόντων. Σύμφωνα με τον ΣΕΑΟΠ, οι Γερμανοί καταναλώνουν περίπου 1,3 εκατ. κιβώτια ούζο, δηλαδή περισσότερο απ’ ό,τι Gin (περίπου 1,2 εκατ. κιβώτια). Το ούζο δε είναι το πλέον εξαγόμενο προϊόν της ελληνικής ποτοποιίας, καταλαμβάνοντας το 2018 το 72% (σε ποσότητα) του συνολικού όγκου εξαγωγών.

Την παραπάνω δυναμική σκοπεύει μάλιστα να εκμεταλλευτεί ο ΣΕΑΟΠ σε συνεργασία με το Enterprise Greece για την προβολή των προϊόντων τόσο στην ΕΕ αλλά και μεγάλες αγορές όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία. Κεντρικό συστατικό της καμπάνιας είναι η χρήση ούζου και τσίπουρου σε κοκτέιλ αλλά και η προσέγγιση δυναμικών νέων κοινών που αναζητούν νέες γεύσεις με έντονη τοπικότητα και story.

Πηγές: euro2day.gr