Αυξημένες εμφανίζονται οι επιδόσεις των πωλήσεων της Sanofi για το 4ο τρίμηνο του 2019, γεγονός που οφείλεται στο dupilumab και στα Εμβόλια. 

Συγκεκριμένα, οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε 9.608 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,8% σε στοιχεία αναφοράς και κατά 4,7%  σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER).

Ειδικότερα το dupilumab εμφάνισε παγκόσμιες πωλήσεις ύψους 679 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 135%, αποτελώντας έτσι το σημαντικότερο συντελεστή ανάπτυξης, ενισχύοντας τις πωλήσεις της Sanofi Genzyme κατά 19,7%.

Οι πωλήσεις της μονάδας Εμβολίων, από την άλλη αυξήθηκαν κατά 22,0%, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική προμήθεια αντιγριπικών εμβολίων στις ΗΠΑ στη διάρκεια του 4ου τριμήνου. Όσον αφορά στις πωλήσεις του τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας μειώθηκαν κατά 5,2%, κυρίως λόγω της εκούσιας ανάκλησης του ranitidine, της διάθεσης μη στρατηγικών προϊόντων και των μεταβαλλόμενων απαιτήσεων ρυθμιστικής φύσης.

Παράλληλα, οι πωλήσεις της Επιχειρησιακής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας μειώθηκαν κατά 8,7% λόγω των μειωμένων πωλήσεων των τομέων Διαβήτη και Καθιερωμένων Προϊόντων, ενώ σημειώθηκε μείωση των πωλήσεων στην Κίνα (μείωση κατά 21,0%) λόγω των αναμενόμενων προσαρμογών στην τιμή και τα αποθέματα για τα clopidogrel και irbesartan.

Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε 36.126 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,8% σε στοιχεία αναφοράς και κατά 2,8% σε σταθερή τιμή συναλλάγματος (αύξηση κατά 3,6% σε σταθερή τιμή συναλλάγματος/σταθερή διάρθρωση [CER/CS].

Οι πωλήσεις του dupilumab ανήλθαν σε 2.074 εκατ. ευρώ, γεγονός που ευνοεί  την επίτευξη του μελλοντικού στόχου πωλήσεων που είναι τα 10 δισ. ευρώ.

Οι πωλήσεις της μονάδας Εμβολίων αυξήθηκαν κατά 9,3% αγγίζοντας τα 5.731 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον αναμενόμενο μεσαίο προς υψηλό μονοψήφιο μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) των πωλήσεων για το διάστημα μεταξύ 2018 και 2025.

Το περιθώριο οργανικών κερδών δραστηριοτήτων (BOI) βελτιώθηκε κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες αγγίζοντας το 27,0%, με στόχο το 30%  το 2022. Τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή το 4ο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκαν κατά 17,3% σε σταθερή τιμή συναλλάγματος, και ανήλθαν σε 1,34 ευρώ. Τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή για το έτος 2019 ανήλθαν σε 5,99 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,8% σε σταθερή τιμή συναλλάγματος.

Η Sanofi αναμένει ότι τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή  για το 2020 θα σημειώσουν αύξηση κατά περίπου 5% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος, εξαιρουμένων απρόβλεπτων δυσμενών εξελίξεων. Εφαρμόζοντας τον μέσο όρο των συναλλαγματικών ισοτιμιών του Ιανουαρίου 2020, η θετική επίπτωση του συναλλάγματος στα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή για το 2020 υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε περίπου 1%.  

Ο κ. Paul Hudson, Chief Executive Officer της Sanofi, αναφερόμενος στα περσινά αποτελέσματα τόνισε ότι η ενίσχυση των επιδόσεων των πωλήσεων στηρίχθηκε κυρίως στην εντυπωσιακή ανάπτυξη του dupilumab, ‘’του επαναστατικού μας φαρμάκου για νόσους που χαρακτηρίζονται από την εκδήλωση φλεγμονώδους αντίδρασης Τύπου 2, καθώς και στο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο Εμβολίων μας. Ταυτόχρονα, η αυξημένη επικέντρωσή μας στην οικονομική και λειτουργική αποτελεσματικότητα, οδήγησε στη διεύρυνση των περιθωρίων και τη σημαντική βελτίωση των ταμειακών ροών. Σημειώνουμε σημαντική πρόοδο στα σχέδιά μας να μετασχηματίσουμε τον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης της Sanofi και είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με τα θετικά δεδομένα που αποδεικνύουν την καινοτομία (positive proof of concept data) για τον αναστολέα της τυροσινικής κινάσης του Bruton (BTK), μία θεραπεία για την πολλαπλή σκλήρυνση που μπορεί να αλλάξει την ιατρική πρακτική. Καταγράφεται μια αυξανόμενη δυναμική στο πλαίσιο του οργανισμού της Sanofi, και είμαι πεπεισμένος ότι θα πετύχουμε τους στόχους μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και περιθωρίων που διατυπώσαμε στο πλαίσιο της εκδήλωσης Capital Markets Day”.  ‘’

Σημαντικά επιτεύγματα Έρευνας & Ανάπτυξης και εγκρίσεις προϊόντων από τις ρυθμιστικές αρχές

Το SAR442168, ένας αναστολέας της τυροσινικής κινάσης του Bruton (BTK), πέτυχε να αποδείξει την καινοτομία του (achieved proof of concept) στην υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση· το πρόγραμμα μελετών Φάσης 3 πρόκειται να ξεκινήσει στα μέσα του 2020.

Κατατέθηκε εγκριτικός φάκελος στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ (αξιολόγηση κατά προτεραιότητα) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) για το dupilumab ως η πρώτη βιολογική θεραπεία για παιδιά ηλικίας 6-11 ετών με ατοπική δερματίτιδα.

Ξεκίνησαν πιλοτικές μελέτες Φάσης 3 του dupilumab στο πομφολυγώδες πεμφιγοειδές, στη χρόνια αυθόρμητη κνίδωση και στην οζώδη κνήφη.

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του dupilumab ενισχύονται περαιτέρω βάσει δεδομένων διάρκειας 3 ετών από ανοιχτή μελέτη επέκτασης (OLE).

Το τετραδύναμο εμβόλιο υψηλής δόσης (High-Dose Quadrivalent) εγκρίθηκε στις ΗΠΑ.

Το sutimlimab έδειξε θετικά αποτελέσματα Φάσης 3 στη νόσο εκ ψυχροσυγκολλητινών.

Το SAR408701, ένα σύζευγμα αντι-CEACAM5 αντισώματος και φαρμάκου, βρίσκεται πλέον στη φάση 3 στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.

Η olipudase έδειξε θετικά πιλοτικά συνοπτικά δεδομένα σε ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς με ανεπάρκεια όξινης σφιγγομυελινάσης (ASMD).

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της εξαγοράς της Synthorx ενισχύει τη θέση της Sanofi ως αναδυόμενου ηγέτη στην ογκολογία και την ανοσολογία.