Με σημαντική άνοδο στα έσοδά της έκλεισε το 2019 για τη Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™). Η αύξηση των εσόδων για το πλήρες έτος ήταν της τάξης του 56% με έσοδα που ανήλθαν στα 14.248 εκατ. σουηδικές κορώνες (SEK). Οι πωλήσεις από το emapalumab ανήλθαν στα 542 εκατ. SEK κατά το πρώτο έτος της κυκλοφορίας, ενώ από το palivizumab στα 2.594 εκατ. SEK

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITA) ανήλθαν σε 6.145 εκατ. SEK, καταλήγοντας σε ένα μεικτό περιθώριο κέρδους της τάξης του 43% για το πλήρες έτος.

Οσον αφορά το τέταρτο τρίμηνο του 2019, τα συνολικά έσοδα ήταν 4.890 εκατ. SEK (2.571), αυξημένα κατά 90% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2018 (82% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER). Ειδικότερα, οι πωλήσεις από το emapalumab ανήλθαν στα 180 εκατ. SEK, από το palivizumab στα 1.656 εκατ. SEK, ενώ από το anakinra ανήλθαν στα 396 εκατ. SEK (335).

Την συγκεκριμένη περίοδο ολοκληρώθηκε και η εξαγορά της Dova Pharmaceuticals™