Λόγω μονοψήφιων ποσοστών πληρότητας και απαγόρευση διενέργειας επεμβάσεων, η Πανελλήνια Ενωση Ιδιωτικών Κλινικών ζήτησε από τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας την ένταξη του ΚΑΔ 86.10 Νοσοκομειακές Δραστηριότητες στα Μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που ανακοινώθηκαν πρόσφατα.

Την ίδια στιγμή, με άλλη επιστολή, η ΠΕΙΚ ζήτησε από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας διευκρινίσεις για την απαγόρευση των χειρουργείων, εάν είναι υποχρεωτική ή αποτελεί μόνο σύσταση και παράλληλα τέθηκε το ερώτημα εάν το ίδιο ισχύει και για τις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας, καθώς και εάν οι αμιγώς χειρουργικές κλινικές στην περίπτωση της υποχρεωτικότητας μπορούν να αναστείλουν την δραστηριότητά τους και οι Γενικές Κλινικές να θέσουν σε διαθεσιμότητα το προσωπικό των χειρουργείων.

Στην ίδια επιστολή, η ΠΕΙΚ ζήτησε και 100.000 μάσκες για την κάλυψη των αναγκών των μελών της.

Στο μεταξύ, μόλις πριν μερικές ημέρες συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης Ιδιωτικών Νοσοκομείων.

'Ολοι οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν, ο καθένας ξεχωριστά, στην  κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του.

Κοινή συνιστώσα σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη είναι η συνεργασία του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Τομέα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Με βάση τα συμπεράσματα της τηλεδιάσκεψης, πιο δύσκολη η κατάσταση εμφανίζεται στην Βόρειο Ιταλία και κατόπιν στη Γαλλία και στην Ισπανία με καλύτερη στη Γερμανία και την Πολωνία. 

Παντού έχουν σταματήσει τα χειρουργεία και οι απαγορεύσεις που ισχύουν είναι μεγαλύτερου εύρους από αυτές που ισχύουν στην Ελλάδα.