Με το κυνήγι του χαμένου θησαυρού παρομοιάζουν παράγοντες από τον χώρο του φαρμάκου την αναζήτηση απάντησης στο ερώτημα ‘’πότε θα βγει ο νέος θετικός κατάλογος’’; 

Πάνε και έρχονται οι φήμες, αλλά δεν υπάρχει ούτε μία επίσημη απάντηση από τους αρμόδιους για το συγκεκριμένο θέμα. 

Τελευταίες πληροφορίες, λένε ότι πριν από τις 15 Ιουνίου θα έχει εκδοθεί ο νέος θετικός κατάλογος, ο οποίος θα περιέχει εκτός των 35 σκευασμάτων για τα οποία έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση ένταξής τους από τις 20 Μαρτίου του 2020 και άλλα περίπου 100 φαρμακευτικά προϊόντα, που έχουν σταλεί από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης στο Υπουργείο Υγείας. 

Η αποστολή των 100 αυτών σκευασμάτων από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης στο υπουργείο Υγείας έγινε ακολουθώντας δύο διαφορετικούς δρόμους, όπως ορίζουν οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Αυτές προβλέπουν την έκδοση -αποστολή των γενοσήμων απευθείας προς το αρμόδιο όργανο του υπουργείου για ένταξη στο θετικό κατάλογο (αφορά 51 γενόσημα), ενώ τα υπόλοιπα ξαναγύρισαν στην Επιτροπή Αξιολόγησης από όπου και προωθήθηκαν στον υπουργό (βιο-ομοειδή, αλλαγές συσκευασιών και ορισμένα προϊόντα αναφοράς).

Εκκρεμότητες

Η πλειονότητα των προαναφερθέντων σκευασμάτων αφορά εκκρεμότητες του 2018-2019, που σε ορισμένες περιπτώσεις η αναμονή τους αγγίζει τα δύο χρόνια (υπάρχει και ένα που φτάνει τα 3 χρόνια). 

Αυτοί οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής στην αξιολόγηση των φαρμάκων έχουν κινητοποιήσει τα αρμόδια όργανα του ΕΟΦ, ώστε να επιδείξουν την απαραίτητη ευαισθησία στα προϊόντα που πλησιάζουν το sunset close (κίνδυνος ανάκλησης της άδειάς τους μετά από τρία χρόνια μη κυκλοφορίας).

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν σκέψεις για σύσταση υποεπιτρoπής, χωρίς ακόμη να έχει ξεκαθαριστεί αν αυτή θα μπορούσε να ενταχθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης ή στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης.

Ο στόχος αυτής της υποεπιτροπής είναι να επιταχύνει τις διαδικασίες ένταξης στο θετικό κατάλογο των γενοσήμων, βιο-ομοειδών, αλλαγής συσκευασιών, που σε κάθε περίπτωση η επίπτωσή τους στον προϋπολογισμό είναι είτε μηδενική είτε μικρή.