Παράγοντες όπως ο αυξανόμενος γηριατρικός πληθυσμός, ο μεγάλος και καθιερωμένος κλάδος ιατρικής τεχνολογίας, ο αυξανόμενος αριθμός χειρουργικών διαδικασιών, η εντονότερη ανάγκη για περιορισμό του κόστους στη βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης και η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για έρευνα και καινοτομία προϊόντων, ωθούν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς ιατρικών συσκευών. Ωστόσο, η δημοσιονομική μη βιωσιμότητα λόγω  δαπανών ενδέχεται να παρεμποδίσει την ανάπτυξη της αγοράς σε κάποιο βαθμό.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με μελέτη προβλέπεται να φτάσει τα 61,4 δισ. δολ.  έως το 2025 έναντι εκτιμήσεων για 48,9 δισ. δολ. το 2020, σημειώνοντας την περίοδο πρόβλεψης άνοδο της τάξεως του 4,7% .

Με βάση τον τύπο συσκευής, η αγορά έχει χωριστεί σε ορθοπεδικές συσκευές, συστήματα διαγνωστικής απεικόνισης, συσκευές ενδοσκόπησης, οφθαλμικές συσκευές, συσκευές επεμβατικής καρδιολογίας, συσκευές παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού και καρδιακού ρυθμού, συσκευές αναπνευστικής φροντίδας, αναπνευστήρες, συσκευές παρακολούθησης αναισθησίας, συσκευές αιμοκάθαρσης και συσκευές διαβητικής φροντίδας. Ο τομέας των ορθοπεδικών συσκευών αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο της ευρωπαϊκής αγοράς ιατρικών συσκευών το 2019, εξαιτίας της αυξανόμενης συχνότητας εμφάνισης ορθοπεδικών διαταραχών όπως αρθρίτιδα, οστεοπόρωση, τραυματισμοί μαλακών ιστών και κατάγματα μεταξύ των ηλικιωμένων πληθυσμών.

Τα νοσοκομεία και τα κέντρα περίθαλψης ήταν οι μεγαλύτεροι τελικοί χρήστες ιατρικών συσκευών στην Ευρώπη το 2019. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις οικονομικές δυνατότητες των νοσοκομείων να αγοράζουν ακριβές συσκευές καθώς και τη διαθεσιμότητα εκπαιδευμένων επαγγελματιών στα νοσοκομεία για τη λειτουργία αυτών.

Η Γερμανία αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο στην ευρωπαϊκή αγορά ιατρικών συσκευών το 2019, γεγονός που αποδίδεται αφενός στον αυξανόμενο γηριατρικό πληθυσμό και αφετέρου στην παρουσία ισχυρών υποδομών υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα.

Οι κύριοι παίκτες στην παγκόσμια αγορά ιατρικών συσκευών είναι οι Siemens Healthineers (Γερμανία), GE Healthcare (ΗΠΑ), Philips (Ολλανδία), Abbott (ΗΠΑ), Medtronic (Ιρλανδία), Stryker (ΗΠΑ), Boston Scientific (ΗΠΑ), Asahi Kasei Medical (Ιαπωνία), B. Braun (Γερμανία), Baxter International, Inc. (US), ResMed (US), Masimo (US) και KARL STORZ (Γερμανία).

Πηγές: https://www.marketsandmarkets.com/