Η ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς αναλυτών πήξης του αίματος καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από τον αυξανόμενο επιπολασμό των καρδιαγγειακών παθήσεων και των διαταραχών του αίματος, τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και τον αριθμό των ηλικιωμένων που αυξάνεται γεωμετρικά. Οι αναδυόμενες οικονομίες από τη μία και ο αυξανόμενος αριθμός συμφωνιών ενοικίασης αντιδραστηρίων από την άλλη αναμένεται να προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης στους παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένη αγορά τα επόμενα χρόνια.

Με βάση το προϊόν, η αγορά αναλυτών πήξης χωρίζεται σε κλινικούς εργαστηριακούς αναλυτές που το 2019 αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο  και στους αναλυτές δοκιμών στο σημείο φροντίδας. 

Το τμήμα οπτικής τεχνολογίας αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς αναλυτών πήξης το 2019. Οι τελευταίοι βασίζονται σε τρεις μεγάλες τεχνολογίες: οπτική τεχνολογία, μηχανική τεχνολογία και ηλεκτροχημική τεχνολογία. Ωστόσο, εκτός από αυτές τις τεχνολογίες, οι αναλυτές πήξης μπορούν επίσης να βασίζονται και σε άλλες τεχνολογίες, όπως τεχνολογίες νεφρομετρικών, ανοσογόνων, χρωμογόνων, προηγμένων βιοαισθητήρων και θρομβοελαστομετρία. Η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνολογία στην αγορά αναλυτών πήξης είναι η οπτική τεχνολογία. 

Με βάση τον τελικό χρήστη, η αγορά αναλυτών πήξης χρησιμοποιείται σε κλινικά εργαστήρια, νοσοκομεία και από άλλους τελικούς χρήστες. Πέρυσι, το τμήμα των κλινικών εργαστηρίων αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς με τους αναλυτές πήξης.

Η Βόρεια Αμερική (που περιλαμβάνει τις ΗΠΑ και τον Καναδά) αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς αναλυτών πήξης το 2019, ακολουθούμενη από την Ευρώπη. Παράγοντες όπως η αυξανόμενη συχνότητα των ασθενειών εξαιτίας του τρόπου ζωής και η μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης διαταραχών του αίματος διεγείρουν την ανάπτυξη της αγοράς αναλυτών πήξης στη Βόρεια Αμερική.

Στους παίκτες που ξεχωρίζουν είναι οι Siemens Healthineers (Γερμανία), Thermo Fisher Scientific (ΗΠΑ), Roche Diagnostics (Ελβετία), Alere, Inc. (Αμερική), Sysmex Corporation (Ιαπωνία), Nihon Kohden Corporation (Ιαπωνία), Diagnostica Stago (Γαλλία), Helena Laboratories (Αμερική ), και η Horiba Medical (Ιαπωνία).

 

Πηγές: marketsandmarkets