Η αγορά ιατρικών προμηθειών έκτακτης ανάγκης εκτιμήθηκε σε περισσότερα από 30 δισ. δολ. (25,60 δισ. ευρώ) το 2019 και προβλέπεται να αυξηθεί άνω του 17,8% κατά την περίοδο 2020-2026.

Σύμφωνα με μια έκθεση της Global Market Insights, Inc., η αγορά ιατρικών προμηθειών έκτακτης ανάγκης είναι πιθανό να σημειώσει σημαντική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, λόγω της αύξησης των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης αλλά και των συνεχιζόμενων τεχνολογικών εξελίξεων στον ιατρικό εξοπλισμό. Άλλοι παράγοντες που θα προσφέρουν κερδοφόρες ευκαιρίες ανάπτυξης στον κλάδο είναι η αύξηση των τραυματισμών, των τροχαίων ατυχημάτων και των μολυσματικών ασθενειών.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση για τη Χειρουργική του Τραύματος, οι περιπτώσεις τραυματισμών αντιστοιχούν σε σχεδόν 150.000 θανάτους, ενώ παρατηρούνται και τρία εκατομμύρια μη θανατηφόρα περιστατικά κάθε χρόνο στην Αμερική. Συνολικά, οι τραυματισμοί ευθύνονται για περισσότερους από πέντε εκατομμύρια θανάτους ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο. Λόγω των παγκόσμιων προσπαθειών που πραγματοποιούνται για τη μείωση των ποσοστών θνησιμότητας και την προώθηση καλύτερων θεραπευτικών σχεδίων, η αγορά ιατρικών ειδών έκτακτης ανάγκης εκτιμάται ότι θα γνωρίσει ισχυρή ζήτηση στο μέλλον.

Παράλληλα, η πανδημία COVID-19 οδήγησε σε σημαντική αύξηση της ζήτησης ιατρικών προμηθειών έκτακτης ανάγκης σε όλο τον κόσμο. Όμως, η ταχεία αύξηση του αριθμού των ασθενών με κορωνοϊό οδήγησε σε σημαντικές ελλείψεις αναπνευστήρων, γαντιών και μασκών, καθώς και πολλών άλλων ειδών ιατρικών προμηθειών έκτακτης ανάγκης.

Αυξανόμενες περιπτώσεις τραύματος

Το τμήμα ιατρικών ειδών για τραύματα είχε μερίδιο εσόδων επί του κλάδου σχεδόν 20% το 2019. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση για τη Χειρουργική του Τραύματος, περίπου 230.000 άνθρωποι νοσηλεύονται και περισσότεροι από 50.000 πεθαίνουν λόγω τραυματισμών που σχετίζονται με εγκεφαλικό τραύμα κάθε χρόνο.  Επιπλέον, τα αυξανόμενα περιστατικά ατυχημάτων αλλά και των πτώσεων που αντιμετωπίζει ο αυξανόμενος πληθυσμός της Τρίτης Ηλικίας στον κόσμο θα επηρεάσουν περαιτέρω θετικά την ανάπτυξη του τομέα τα επόμενα χρόνια.

Αύξηση της ζήτησης σε ολόκληρη την Ασία και τον Ειρηνικό

Η αγορά ιατρικών προμηθειών έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού αντιπροσώπευε σχεδόν το 20% του συνολικού μεριδίου αγοράς το 2019 και αναμένεται ότι θα δείξει αξιοσημείωτη ανάπτυξη κατά την προβλεπόμενη χρονική περίοδο. Η αύξηση των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη και οι τεχνολογικές εξελίξεις στην περιοχή θα αυξήσουν το δυναμικό της βιομηχανίας για ιατρικά εφόδια έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, λόγω της επιδημίας COVID-19, οι εταιρείες επεκτείνουν τον όγκο παραγωγής και εφοδιασμού τους προκειμένου να ικανοποιήσουν αποτελεσματικά την αυξανόμενη ζήτηση για ιατρικές προμήθειες έκτακτης ανάγκης. Ο αυξανόμενος γηριατρικός πληθυσμός της περιοχής θα ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη της αγοράς κατά την προβλεπόμενη χρονική περίοδο.

Πηγές: healtheuropa.eu