Αύξηση πωλήσεων κατά 6% σε αξία, στα 133,4 εκατ. δολάρια, πέτυχε στο γ' τρίμηνο του 2020 ο όμιλος ΦΑΓΕ, βελτιώνοντας την επίδοσή τουστους 9 μήνες της χρονιάς και παρουσιάζοντας αύξηση τζίρου κατά 2,6% έναντι ρυθμού ανάπτυξης 1% που εμφάνιζε έως το εξάμηνο.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της περιόδου, στο γ’ τρίμηνο οι πωλήσεις της γαλακτοβιομηχανίας σε αξία αυξήθηκαν στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την Ελλάδα και την Ιταλία κατά 1%, 18,4%, 4,2% και 20,4%, αντίστοιχα.

Οι πωλήσεις σε όγκο κατά το συγκεκριμένο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 5,6% και ανά γεωγραφική περιοχή αυξήθηκαν σε ΗΠΑ, Βρετανία και Ιταλία κατά 5,6%, 11,3% και 10,2%, ενώ στην Ελλάδα μειώθηκαν 3%. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι στην εγχώρια αγορά η γαλακτοβιομηχανία -παρά τον έντονο ανταγωνισμό- αποφάσισε να αποσύρει τις έντονες προωθητικές και εκπτωτικές ενέργειες, γεγονός που ευνόησε τις πωλήσεις σε αξία παρά τη μείωση του όγκου πωλήσεων.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, οι πωλήσεις σε αξία ενισχύθηκαν κατά 2,6% στα 394,4 εκατ. δολάρια και σε όγκο 6,4%. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν στις ΗΠΑ, τη Βρετανία και την Ιταλία κατά 0,8%, 10% και 8,5%, αντίστοιχα, ενώ στην Ελλάδα μειώθηκαν 0,7%. Σε επίπεδο όγκου πωλήσεων στις ΗΠΑ, τη Βρετανία και την Ιταλία αυξήθηκαν 7,4%, 10,8% και 7,9% αντίστοιχα, ενώ μειώθηκαν κατά 1,8% στην Ελλάδα.

Η γαλακτοβιομηχανία επιβεβαιώνει την εγκατάλειψη των σχεδίων δημιουργίας εργοστασίου στο Λουξεμβούργο, χώρα όπου έχει μεταφέρει τη φορολογική της έδρα από το 2012. 

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι αναζητά εναλλακτική τοποθεσία για την ίδρυση παραγωγικής μονάδας, χωρίς να διευκρινίζει ποιο είναι το επενδυτικό της πρόγραμμα. Συμπληρώνει ωστόσο πως έχει καταλήξει σε συμφωνία πώλησης της έκτασης που είχε αγοράσει έναντι 27,6 εκατ. ευρώ προς το λουξεμβουργιανό δημόσιο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης της συναλλαγής το τέλος του 2020.

Πηγές: euro2day.gr