Έγκαυμα

Δευτέρα, 04 Απριλίου 2005

Γενικές πληροφορίες για τα εγκαύματα

Η κοινωνική σημασία που έχει το έγκαυμα φαίνεται από το γεγονός ότι είναι δεύτερο σε συχνότητα αίτιο θανατηφόρου τραύματος μετά τα ατυχήματα με δίκυκλα.

Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου 2003

Διαιτητική αντιμετώπιση των σοβαρών εγκαυμάτων

Η πρώτη επίδραση μετά το shock του εγκαύματος χαρακτηρίζεται από μείωση του όγκου του αίματος, μείωση του πλάσματος και αιμοσυμπύκνωση.

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2002

Ξύδι

Το παγωμένο ξύδι ανακουφίζει από τα εγκαύματα.