Ψυχική ασθένεια

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

9 μύθοι για την κατάθλιψη

Ακούμε συνεχώς για κατάθλιψη, αλλά την γνωρίζουμε όσο καλά θα έπρεπε; Ας καταρρίψουμε εννέα μύθους για αυτή την ψυχική ασθένεια.

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

ΔΕΕ: H ψυχική μειονεκτικότητα μπορεί να εμπίπτει στην έννοια της αναπηρίας

Ιάσιμη ή ανίατη ασθένεια η οποία έχει ως αποτέλεσμα σωματική, διανοητική ή ψυχική μειονεκτικότητα μπορεί να εμπίπτει στην έννοια της αναπηρίας. Η μείωση του ωραρίου εργασίας μπορεί να αποτελεί ένα από τα μέτρα προσαρμογής που οφείλει να λαμβάνει ο εργοδότης προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν την εργασία τους, αναφέρει απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

Πέμπτη, 04 Μαρτίου 2010

Διπολική διαταραχή: η ψυχική ασθένεια που δεν κάνει διακρίσεις

Η διπολική διαταραχή αποτελεί πηγή έμπνευσης και προβληματισμού για μία πρωτότυπη έκθεση.

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008

Ψυχική διαταραχή και Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία

Η υπαρξιακή προσέγγιση δεν δέχεται ότι υπάρχει αυτό που συνηθίζουμε να ονομάζουμε 'ψυχική διαταραχή' ή 'ψυχική ασθένεια'.

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2008

Στίγμα και ψυχική ασθένεια

Το στίγμα, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που σχετίζονται με τις ψυχικές ασθένειες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, τόσο για τους ίδιους τους ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους.

Σάββατο, 05 Απριλίου 2008

Τι μάθαμε για τον αλκοολισμό - Μαρτυρίες από τους Α.Α.

Οι προσωπικές εμπειρίες πρώην αλκοολικών δείχνουν ότι ο αλκοολισμός είναι μία σοβαρή σωματική, πνευματική και ψυχική ασθένεια.

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2007

Πώς υποστηρίζεται το περιβάλλον του ψυχικά ασθενούς

Η ψυχική ασθένεια και ιδίως αυτή που χαρακτηρίζεται ως σοβαρή και χρόνια, έχει δυσμενείς και πολλές φορές αποδιοργανωτικές συνέπειες στον ίδιο τον άρρωστο αλλά παράλληλα έχει και διαλυτικές επιπτώσεις στην οικογένεια.