Ο Δρ. Νικόλαος Α. Παπαδόπουλος, Πλαστικός Χειρουργός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μονάχου, μιλά για την αποκατάσταση του μαστού.

Λέει ότι είναι μια από τις πιο δημοφιλείς επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής, τόσο ως αυξητική στήθους για την αισθητική αποκατάσταση όσο και ως επανορθωτική του στήθους μετά από συγγενείς ανωμαλίες ή αφαίρεση όγκου από το μαστό. Στόχος της είναι η αποκατάσταση του μεγέθους, σχήματος και της συμμετρίας του στήθους με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών των γυναικών.

Δικαιολογημένο θεωρεί τον πανικό που επικράτησε στις γυναίκες.