Σε αντίθεση με τους άλλους καρκίνους, οι λευχαιμίες και τα λεμφώματα εμφανίζουν κατά κανόνα μεγάλη ευαισθησία στη χημειοθεραπεία, στην ακτινοθεραπεία, στις στοχευμένες θεραπείες (όπου αυτές είναι διαθέσιμες) καθώς και στην ανοσοθεραπεία και για το λόγο αυτό υπάρχει η δυνατότητα ίασης, ακόμη και στις περιπτώσεις που η προσβολή του οργανισμού είναι εκτεταμένη.

‘Περίπου 1.400 νέες περιπτώσεις λευχαιμίας και περίπου 2.000 λεμφωμάτων διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Τα νοσήματα αυτά αποτελούν το 5ο αίτιο θνησιμότητας από τη νεοπλασματική νόσο.

Ποσοστό 70 τοις εκατό αυτών των ασθενών ελέγχονται ικανοποιητικά με τις θεραπείες που υπάρχουν’, ανακοίνωσε ο κος Νικόλαος Χαρχαλάκης Αιματολόγος, Συντονιστής- Διευθυντής της Αιματολογικής και Λεμφωμάτων Κλινικής & της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Νοσοκομείου ‘Ο Ευαγγελισμός’ και Πρόεδρος της Ε.Α.Ε. σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Αίγλη του Ζαππείου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας κατά της Λευχαιμίας και των Λεμφωμάτων (21-28 Ιουνίου 2012).

Και πρόσθεσε, ‘Η πρόοδος που έχει συντελεσθεί στη μοριακή και κυτταρική βιολογία, στην ανοσολογία κ.λπ. έχει οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση αυτών των νοσημάτων και τελικά, στην αποτελεσματικότερη θεραπεία τους.

Σημαντική είναι πλέον η γνώση ότι σε πολλά νεοπλασματικά νοσήματα υπάρχουν ενιαίοι μηχανισμοί ογκογένεσης και αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν και κοινοί θεραπευτικοί στόχοι’.