Κυρίως στα παιδιά

  • Δεν πρέπει να προσπαθείτε να αφαιρέσετε τα αντικείμενα αυτά.
  • Μπορεί να προκαλέσετε τραύμα ή να τα σπρώξετε βαθύτερα.
  • Ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν
    • Διατηρήστε τον πάσχοντα ήρεμο.
    • Συμβουλεύστε τον να αναπνέει από το στόμα
  • Οδηγήστε τον ή στείλτον στο νοσοκομείο