Τα μικρά παιδιά συχνά βάζουν αντικείμενα μέσα στο στόμα, τα οποία μπορεί να καταπιούν, όπως κέρματα ή καρφίτσες.

Αυτά μπορεί να προκαλέσουν καταστροφή της πεπτικής οδού ή δυσχέρεια της αναπνοής.

Ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν

  • Μην δίνετε στον πάσχοντα να φάει ή να πιει οτιδήποτε
  • Οδηγήστε τον άμεσα στο νοσοκομείο