Η εξάπλωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (H/Y) και η εκτεταμένη χρήση τους από μεγάλο αριθμό εργαζομένων προκάλεσε πολλές συζητήσεις και εξακολουθεί να προκαλεί, σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει στην υγεία των απασχολουμένων με αυτούς.
Υπάρχει διάχυτη η αντίληψη ότι η χρήση των μονάδων οπτικής απεικόνισης (ΜΟΑ) είναι συνδεδεμένη με κινδύνους για την υγεία παρά τις αντίθετες μέχρι τώρα επιστημονικές απόψεις (Lee W.R. 1985).

Η πιο διαδεδομένη παρεξήγηση ήταν ότι οι έγκυες χειρίστριες ΜΟΑ παρουσίαζαν μεγάλη συχνότητα αυτόματων αποβολών και συγγενών ανωμαλιών του εμβρύου.
Η αντίληψη αυτή δημιουργήθηκε από εργασίες που είδαν το φως της δημοσιότητας κατά το τέλος της δεκαετίας του '70. Ο υπολογισμός όμως στη συνέχεια του αναμενόμενου αριθμού επεισοδίων (συνδυάζοντας τα δεδομένα που σχετίζονταν με τη συχνότητα των αυτόματων αποβολών στο γενικό πληθυσμό με χειρίστριες ΜΟΑ στην ηλικία της αναπαραγωγής) απέδειξε ότι ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων επεισοδίων ήταν αναμενόμενος άσχετα με την απασχόληση σε ΜΟΑ.
Μια επιδημιολογική μελέτη που έγινε στη Β. Αμερική από τους Butler W.J. και Brix K.A. το 1986, απέδειξε την ύπαρξη πολλών προκαταλήψεων και έτσι η σχέση δόσης - αποτελέσματος μεταξύ των αναφερθέντων επαγγελματικών εκθέσεων σε ΜΟΑ και της συχνότητας αυτόματων αποβολών δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως βέβαιη.
Η μελέτη των αποτελεσμάτων μιας μεγάλης έρευνας που έγινε στο Montreal του Καναδά από την McDonald το 1986, σχετικά με τη χρονική απασχόληση εγκύων γυναικών σε ΜΟΑ, έδειξε μια θετική σχέση μεταξύ του κινδύνου αυτόματης αποβολής και εργασίας σε ΜΟΑ. (H A. Mc Donald και οι συνεργάτες της εξέτασαν ομάδες εργαζομένων, των οποίων η εργασία απαιτούσε τη χρησιμοποίηση ΜΟΑ.

Σε 2.504 έγκυες γυναίκες, οι οποίες δεν απασχολήθηκαν σε ΜΟΑ η συχνότητα αυτόματων αποβολών ήταν 5,7%. ΣΕ 586 έγκυες οι οποίες εργάστηκαν σε ΜΟΑ για χρονικό διάστημα λιγότερο από 15 ώρες εβδομαδιαίως η συχνότητα ήταν 8,2% και σε 709 έγκυες που εργάστηκαν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ώρες εβδομαδιαίως ήταν 9,%.
Διαπίστωσαν δε την ίδια τάση για όλες τις επαγγελματικές ομάδες με δυνητική χρήση ΜΟΑ. Αντίθετα η συχνότητα αυτόματων αποβολών σε 5.867 έγκυες εργαζόμενες από ομάδες που η εργασία τους δεν απαιτούσε τη χρήση ΜΟΑ, ήταν 8,8%.

Τα συμπεράσματα της μελέτης του Montreal όμως αμφισβητήθηκαν γιατί ήταν αποτέλεσμα διπλής προκατάληψης τόσον όσον αφορά την επιλογή, όσο και την απάντηση.
Μια άλλη μελέτη μεταξύ 1.475 μητέρων παιδιών με συγγενείς ανωμαλίες και άλλων που χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου δεν απέδειξε ότι η έκθεση σε ΜΟΑ προκαλεί τη γέννηση παιδιών με συγγενείς ανωμαλίες (Kruppa A. και συν., Lancet 1984, 1989).
Σε μια Σουηδική εργασία, από τη μελέτη δέκα επιδημιολογικών ερευνών που ερεύνησε την πιθανή σχέση μεταξύ εργασίας σε οθόνες και διαταραχών της εγκυμοσύνης δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη κάποιας σχέσης.

Το συμπέρασμα είναι ότι με τις τρέχουσες γνώσεις δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η εργασία σε ΜΟΑ μπορεί να προκαλέσει αυτόματη αποβολή ή διαμαρτίες περί τη διάπλαση (Bergquist, Εθνικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας 1986).
Οι μετρήσεις των ακτινοβολιών που εκπέμπονται από τις ΜΟΑ απέδειξαν την ύπαρξη αμελητέων ποσοτήτων ακτινών Χ, οι οποίες μάλιστα μειώνονται ακόμη περισσότερο όσο μεγαλώνει η απόσταση από την οθόνη, ώστε στη θέση του χειριστή να είναι 10 - 100 φορές μικρότερες.
Όσον αφορά την αντανακλώμενη ακτινοβολία μικροκυμάτων από τις οθόνες των ΜΟΑ, δεν μετρήθηκαν ποτέ σημαντικές ποσότητες, το ίδιο δε συμβαίνει και με την υπεριώδη ακτινοβολία.

Η εργασία σε οθόνες ηλεκτρικών υπολογιστών έχει παρατηρηθεί ότι προκαλεί την πυροδότηση κρίσεων «Ε» σε άτομα που πάσχουν από φωτοευαίσθητη επιληψία. Η κατάσταση αυτή είναι σπάνια και συμβαίνει σε συχνότητα 1:5000 σε ηλικίες 10-14 ετών.
Έχει παρατηρηθεί επίσης δερματίτιδα στο πρόσωπο χειριστών ΜΟΑ που εκδηλώνεται με ερυθρότητα και κνησμό λίγες ώρες μετά την απομάκρυνση από την εργασία.
Αργότερα μπορεί να εμφανιστούν μερικές φυσαλίδες με ελαφρά απολέπιση. Η αιτία πιστεύεται ότι είναι ο συνδυασμός των ηλεκτροστατικών πεδίων και η χαμηλή υγρασία. Πολλά σύγχρονα γραφεία είναι στρωμένα με συνθετικά χαλιά (μοκέτες), τα οποία όταν δεν καθαρίζονται μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροστατικό φορτίο στα άτομα που βαδίζουν πάνω σ' αυτά.

Μερικές ΜΟΑ επίσης μπορεί να αναπτύξουν ηλεκτροστατικό δυναμικό 10 KV και ο χειριστής ένα άλλο, περίπου - 0,6 KV. Σε χώρους, όπου δεν υπάρχει καλός αερισμός, τα ηλεκτροστατικά πεδία δημιουργούν φορτισμένα σωματίδια, τα οποία εναποτίθενται στο πρόσωπο και προκαλούν ερεθισμό.
Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με κάποια αντιστατική ουσία.

Από μια επιδημιολογική μελέτη που έγινε στη Σουηδία το 1986 (Liden A. and Wahlber J. VDT Work and skin. Int. Sci. Cont Stockholm) σε 550 χειριστές, προέκυψαν τα εξής:
Δεν παρατηρήθηκε καμία περίπτωση εξανθήματος δερματικού.
Υπάρχει σχέση μεταξύ της εργασίας σε ΜΟΑ και της επιδείνωσης ροδόχροης ακμής, σμηγματορροϊκής δερματίτιδας, κοινής ακμής και πιθανώς της ποικιλοδερμίας του Cuvatte.
Δεν έγινε σαφές αν οι προαναφερθείσες περιπτώσεις οφείλονται σε φυσικούς ή ψυχολογικούς παράγοντες.
Για τους εργαζόμενους στις ΜΟΑ και τη διατήρηση της καλής τους υγείας πρέπει να λαμβάνονται ορισμένα προφυλακτικά μέτρα.
Η θέση του χειριστή πρέπει να είναι εργονομικά σχεδιασμένη, ώστε η στάση του σώματος και η απόσταση από τη συσκευή να είναι η κατάλληλη.
Οι εργαζόμενοι με διαθλαστικές ανωμαλίες πρέπει να φορούν γυαλιά.
Η κόπωση που προκαλούν οι ΜΟΑ στον εργαζόμενο μπορεί να μειωθεί αν η ποιότητα της συσκευής είναι καλή, όσον αφορά τις μικρές παλμικές κινήσεις (πτερυγίσματα), την αντίθεση, το χρώμα κλπ. Επίσης απαραίτητο είναι να υπάρχουν επαρκείς περίοδοι ανάπαυσης για τους χειριστές. (Εργονομικά προβλήματα εργαζομένων σε ΜΟΑ, Προδρ. Ιορδανίδης ΕΛΚΕΠΑ 1987).
Η νομοθεσία των διαφόρων χωρών προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους σε οθόνες. Στην Ελλάδα υπάρχει η υπουργική απόφαση 1300558/12.6.89, ΦΕΚ 471/Β/16/689, η οποία αναφέρεται στην Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στα μηχανογραφικά του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Χαρτογράφηση των συναισθημάτων στο σώμα
Τα σημάδια ότι είστε σε σχέση με έναν ναρκισσιστή
Το να είναι κάποιος υπέρβαρος βλάπτει την ανοσιακή απόκριση στον ιό SARS-CoV-2 [μελέτη]