Έκθεση του 2007, που συντάχτηκε από το BioInitiative Working Group και βασίστηκε σε άνω των 2.000 διεθνείς μελέτες, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τη χρήση κινητών τηλεφώνων, σχετικά με τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία και καλεί σε αναθεώρηση των standards ασφαλείας, τα οποία θα πρέπει να μειωθούν.

Η έκθεση εξετάζει τις επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ELF και ραδιοσυχνότητες (RF). Με βάση νέες έρευνες υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι η έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία περιέχει πιθανόν κινδύνους για την υγεία.

Οι επιστήμονες συναινούν ότι τα υπάρχοντα ασφαλή όρια έκθεσης για το κοινό δεν είναι επαρκή για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τις ραδιοσυχνότητες.

Φαίνεται πως η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία προκαλεί βιολογικές αλλαγές, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια της καλής κατάστασης της υγείας ακόμα και θάνατο.

Ενδεχομένως μπορεί να μην υπάρχει κάποιο χαμηλό όριο που να μην μας επηρεάζει. Σύμφωνα με την έκθεση, μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει χαμηλό όριο κάτω από το οποίο η έκθεση σε τέτοιες πηγές δεν προκαλεί βλάβες στην υγεία, δεν είναι σοφό να συνεχιστεί η ίδια έκταση έκθεσης και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με αυξημένα επίπεδα σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ραδιοσυχνότητες, ειδικά χωρίς τη γνώση του κοινού ότι εκτίθενται σε αυτά.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της έκθεσης είναι τα ακόλουθα:

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία προκαλεί παιδική λευχαιμία.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι άλλοι παιδικοί καρκίνοι μπορεί να σχετίζονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και την έκθεση σε αυτά αλλά δεν έχουν γίνει αρκετές έρευνες.

Παιδιά με λευχαιμία που βρίσκονται σε ανάρρωση έχουν χειρότερα ποσοστά επιβίωσης αν η έκθεση στο σπίτι ή όταν αναρρώνουν είναι μεταξύ 1mG και 2 mG σε μια έρευνα και πάνω από 3 mG σε άλλη έρευνα.

Με βάση τις υπάρχουσες επιστημονικές ενδείξεις χρειάζονται νέα όρια ασφαλείας όσον αφορά την έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Άνθρωποι που έχουν χρησιμοποιήσει κινητό τηλέφωνο για 10 ή περισσότερα χρόνια, έχουν υψηλότερα ποσοστά κακοηθών όγκων και ακουστικών νευρωμάτων. Είναι χειρότερο όταν το κινητό χρησιμοποιείται κυρίως στη μια πλευρά του κεφαλιού.

Άνθρωποι που έχουν χρησιμοποιήσει ασύρματο τηλέφωνο για δέκα χρόνια ή περισσότερο έχουν υψηλότερα ποσοστά κακοήθους όγκου στον εγκέφαλο και ακουστικών νευρωμάτων. Επίσης είναι χειρότερο αν χρησιμοποιείται το ασύρματο τηλέφωνο κυρίως στη μια μεριά του κεφαλιού.

Τα τρέχοντα όρια έκθεσης στις εκπομπές κινητών και ασυρμάτων τηλεφώνων δεν είναι ασφαλή, λαμβάνοντας υπόψη έρευνες που αναφέρονται σε μακροπρόθεσμο κίνδυνο όγκου στον εγκέφαλο και κίνδυνο για ακουστικό νεύρωμα.

Οι ενδείξεις από έρευνες σε γυναίκες μάλλον υποδεικνύουν ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι παράγοντας κινδύνου για καρκίνο στο μαστό, σε γυναίκες με μακροχρόνια έκθεση στα 10 mG και άνω.

Δεδομένων των πολύ υψηλών μακροπρόθεσμων κινδύνων για την ανάπτυξη καρκίνου στο μαστό και τη μεγάλη σημασία πρόληψης, η έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία θα πρέπει να μειωθεί για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε περιβάλλον με υψηλά ηλεκτρομαγνητικά πεδία για παρατεταμένη περίοδο.

Έρευνες σε κύτταρα καρκίνου του μαστού και ορισμένες που έγιναν σε ζώα έδειξαν ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι πιθανόν να αποτελούν παράγοντα κινδύνου για καρκίνο στο μαστό. Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις για σχέση μεταξύ καρκίνου στο μαστό και έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, από έρευνες σε ανθρώπους και ζώα, καθώς και από έρευνες καρκίνου στο μαστό.

Όσον αφορά τη νόσο του Alzheimer, που είναι νόσος του νευρικού συστήματος, υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι η μακροπρόθεσμη έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση της νόσου.

Υπάρχουν μικρές αμφιβολίες ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που εκλύονται από τα κινητά τηλέφωνα και τη χρήση τους επηρεάζουν την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου.

Οι αλλαγές στον τρόπο που ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα αντιδρούν εξαρτούνται πάρα πολύ από τις συγκεκριμένες εκθέσεις. Οι περισσότερες έρευνες εξετάζουν μόνο βραχυπρόθεσμες επιδράσεις, έτσι δεν είναι γνωστές οι μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Οι συνέπειες της μακρόχρονης έκθεσης των παιδιών, των οποίων το νευρικό σύστημα συνεχίζει να αναπτύσσεται μέχρι την εφηβεία δεν είναι γνωστές. Αυτό θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες στην υγεία των ενηλίκων και στη λειτουργικότητα μέσα στην κοινωνία, στην περίπτωση που τα χρόνια που εκτίθενται οι νέοι στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και στις ραδιοσυχνότητες οδηγούν σε μειωμένη ικανότητα σκέψης, κρίσης, μνήμης, μάθησης και ελέγχου συμπεριφοράς.

Τα αποτελέσματα της μακρόχρονης έκθεσης στην ασύρματη τεχνολογία, στην οποία περιλαμβάνονται οι εκπομπές από κινητά τηλέφωνα και άλλες προσωπικές συσκευές και στην έκθεση όλου του σώματος σε ραδιοσυχνότητες από κεραίες ακόμα δεν είναι γνωστή με βεβαιότητα.

Ωστόσο, το σώμα των αποδείξεων που υπάρχουν υποδεικνύει ότι οι επιδράσεις στο σώμα και την υγεία μπορούν και -όντως -συμβαίνουν σε ειδικά χαμηλά επίπεδα έκθεσης. Επίπεδα που μπορεί να είναι χιλιάδες φορές κάτω από τα επίπεδα που θεωρούνται ασφαλή για το κοινό.

Η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ραδιοσυχνότητες μπορεί να θεωρείται γενοτοξική (να βλάπτει το DNA) κάτω από ορισμένες συνθήκες έκθεσης, στις οποίες περιλαμβάνονται τα επίπεδα έκθεσης που είναι χαμηλότερα από τα υπάρχοντα όρια ασφαλείας.

Πολύ χαμηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να οδηγήσουν τα κύτταρα να παράγουν πρωτεΐνες στρες, δηλαδή το κύτταρο να αναγνωρίζει σαν βλαβερές τις εκθέσεις. Αυτός είναι ακόμα ένας σημαντικός τρόπος με τον οποίο οι επιστήμονες έχουν υποστηρίξει ότι η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και σε ραδιοσυχνότητες μπορεί να είναι επιβλαβής και συμβαίνει σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τα υπάρχοντα standards για τη δημόσια υγεία.

Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ραδιοσυχνότητες μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονώδεις αντιδράσεις, αλλεργικές αντιδράσεις και να αλλάξουν τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού σε επίπεδα που επιτρέπονται από τα υπάρχοντα standards ασφαλείας.

Το οξειδωτικό στρες μέσω της δράσης των ελευθέρων ριζών προκαλεί βλάβες στο DNA σε αληθοφανή βιολογικό μηχανισμό για καρκίνο και ασθένειες που περιλαμβάνουν βλάβη από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Ιατρικές καταστάσεις αντιμετωπίζονται με επιτυχία χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητικά κύματα κάτω από τα standards ασφαλείας για το κοινό, αποδεικνύοντας έναν άλλο τρόπο που το σώμα αναγνωρίζει κα ανταποκρίνεται σε χαμηλής συχνότητας εκπομπές ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

Αλλιώς δεν θα μπορούσαν να ‘δουλέψουν’ αυτές οι ιατρικές αγωγές.

Κανείς δεν θα συνιστούσε ότι τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε ιατρικές αγωγές και πρόληψη ασθενειών δίνονται τυχαία στο κοινό, ειδικά σε παιδιά. Ωστόσο, η τυχαία και μη οικειοθελής έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία συμβαίνει όλη την ώρα στην καθημερινή ζωή.

Καταλήγοντας, οι επιστήμονες που συνέταξαν την έκθεση κάνουν έκκληση για σημαντική μείωση των ορίων ασφαλείας όσον αφορά την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Πηγές: Bioinitiative Report, 2007.