Χρήσιμες πληροφορίες για τον Κίτρινο Πυρετό και τα απαραίτητα εμβόλια
Για τη σύνταξη των οδηγιών συνεργάστηκαν το Κέντρο Ελονοσίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, η Ομάδα εργασίας καταπολέμησης Τροπικών νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και τα Κέντρα Αγωγής Υγείας του Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

Όσοι προτίθενται να πραγματοποιήσουν οποιοδήποτε ταξίδι εκτός Ελλάδας, θα πρέπει προηγουμένως να γνωρίζουν όσο γίνεται περισσότερα για την υγειονομική κατάσταση της χώρας που θα επισκεφθούν. Σε όλους γενικά τους ταξιδιώτες παρουσιάζεται, σε άλλοτε άλλο βαθμό, πτώση της δυναμικότητας του ανοσοποιητικού τους συστήματος, πράγμα που επιβαρύνει όσους έχουν ήδη κάποιο βαθμό ανοσοκαταστολής από διάφορες αιτίες (εγκυμοσύνη, μεγάλη ηλικία, χρόνια νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη κλπ.).

Απαραίτητα εμβόλια
Σύμφωνα με τις οδηγίες της Παγκοσμίου Οργάνωσης Υγείας το μόνο υποχρεωτικό εμβόλιο γι' αυτούς που ταξιδεύουν σε χώρες της Κεντρικής Αφρικής και Νότιας Αμερικής είναι του κίτρινου πυρετού. Άτομα που ταξιδεύουν σ' αυτές τις περιοχές πρέπει να έχουν πιστοποιητικό ότι έχουν εμβολιαστεί για κίτρινο πυρετό.

Αλλιώς κινδυνεύουν να έχουν προβλήματα κατά τη διέλευσή τους από διάφορες χώρες (έστω και transit) και όταν επιστρέψουν να μην τους επιτραπεί η είσοδος. Μερικές χώρες απαιτούν πιστοποιητικά εμβολιασμού για τον κίτρινο πυρετό από όλους τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν από περιοχές που θεωρούνται "μολυσμένες" από κίτρινο πυρετό.

Λεπτομέρειες θα μάθετε από το γραφείο εμβολιασμών της Διεύθυνσης Υγιεινής.
Το εμβόλιο του κίτρινου πυρετού είναι ασφαλές και χορηγείται από ηλικίας 6 μηνών και άνω. Είναι αποτελεσματικά μετά από 10 μέρες και κρατάει 10 χρόνια.

Το πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό 10 μέρες μετά από την ημερομηνία που έγινε ο εμβολιασμός.

Ειδικές προφυλάξεις
Άτομα που έχουν ευαισθησία σε αυγά ή προϊόντα που περιέχουν αυγά πρέπει να το αναφέρουν. Σε περίπτωση που δεν επιτρέπεται η διενέργεια του εμβολίου θα τους χορηγηθεί επιστολή ότι αντενδείκνυται ο εμβολιασμός.

Τα πλεονεκτήματα του εμβολίου και οι κίνδυνοι από αυτό πρέπει να αξιολογηθούν για κάθε περίπτωση χωριστά. Σε εγκυμονούσες γυναίκες αποφεύγουμε τον εμβολιασμό (όπως συμβαίνει και με οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο που περιέχει ζωντανό ιό).

Εν τούτοις αν δεν μπορεί να αποφύγει η εγκυμονούσα γυναίκα το ταξίδι ο κίνδυνος να νοσήσει από κίτρινο πυρετό θεωρείται πιο σοβαρός από τον θεωρητικό κίνδυνο για το έμβρυο από το εμβόλιο του κίτρινου πυρετού. Έτσι μετά από αξιολόγηση το εμβόλιο του κίτρινου πυρετού μπορεί να επιτραπεί μετά από τον 6ο μήνα της κύησης για περιοχές αποδεδειγμένου κινδύνου.

Ο ίδιος θεωρητικός κίνδυνος υπάρχει και για όλα τα άτομα με ανοσοκαταστολή ή ανοσοανεπάρκεια (Λευχαιμία, Λεμφώματα και άλλα κακοήθη νοσήματα), ασθενείς σε χημειοθεραπεία για καρκίνο ή ακτινοθεραπεία κ.α.

Άλλα εμβόλια (Εκτός του κίτρινου Πυρετού)
Ο εμβολιασμός για τη Χολέρα δεν είναι υποχρεωτικός. Έχει διαπιστωθεί ότι δεν είναι αποτελεσματικός. Η προστασία που παρέχει είναι ελλιπής και μικρής διάρκειας. Για το εμβόλιο της Χολέρας όπως και για άλλα εμβόλια (μηνιγγίτιδας, ηπατίτιδας κ.α.) θα ληφθούν υπ' όψιν και άλλοι παράγοντες για να αποφασιστεί αν θα γίνουν π.χ.

το μέρος που θα επισκεφθείτε, οι συνθήκες υγιεινής που επικρατούν, οι οδηγίες από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας κ.α. Για όλα αυτά αλλά και για επί πλέον πληροφορίες που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις θα σας ενημερώσει το γραφείο εμβολίων της Διεύθυνσης των Νομαρχιών.

Τηλέφωνα για πληροφορίες
1. Γραφείο Ελονοσίας (Διεύθυνση Υγιεινής Ν. Αττικής), τηλ: 210 6469793
2. Γραφείο Εμβολίων, τηλ: 210 6460493
3. Γραφείο Εκτάκτων περιστατικών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (μόνο για σχετικές με το θέμα πληροφορίες) πρωί - τηλ: 210 5233769, απόγευμα - τηλ: 210 5223245
4.

Κέντρο Ελονοσίας Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας τηλ: 210 6462045.

Αντιδράσεις από το εμβόλιο του κίτρινου πυρετού δεν είναι συνηθισμένες και γενικά είναι ήπιες. Λιγότερο από 10% των εμβολιαζόμενων έχουν ελαφρά κεφαλαλγία, μυαλγίες και χαμηλό πυρετό 5-10 μέρες μετά από τον εμβολιασμό.