Τα παραπάνω τόνισε ο Καθηγητής και Διευθυντής του Τμήματος Νευρολογίας του Νοσοκομείου St. Josef του Πανεπιστημίου Ruhr - University Bochum της Γερμανίας Ralf Gold, κύριος ερευνητής κλινικών μελετών του φουμαρικού διμεθυλεστέρα, μιλώντας στο iatronet: «Αυτό που θέλουμε είναι να έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα και την ίδια στιγμή να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς.

Ο φουμαρικός διμεθυλεστέρας είναι μέρος, ας το πούμε απλά, μιας φυσικής ουσίας του κύκλου του Krebs στον οργανισμό. Είναι τροποποιημένος με ομάδες μεθυλίου και λαμβάνεται από το στόμα σε μια νέα φαρμακοτεχνική μορφή. Είναι μια θεραπεία πολύ καλά ανεκτή από τους ασθενείς και γνωρίζουμε από τις κλινικές μελέτες και τη μελέτη επέκτασης ότι πετυχαίνει μια μείωση του ρυθμού υποτροπών κοντά στο 50% και περίπου 80% λιγότερες βλάβες στη μαγνητική τομογραφία. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι είναι μια πολύ αποτελεσματική / δραστική θεραπεία.

Οι κλινικές μελέτες εστίασαν στην υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση και σε ασθενείς με ενεργή νόσο. Κατ΄επέκταση, θα σας έλεγα πως η θεραπεία απευθύνεται στην πλειονότητα των ασθενών με υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση. Υπάρχουν και στοιχεία μετα-αναλύσεων, στις οποίες ο φουμαρικός διμεθυλεστέρας χορηγήθηκε σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς ή σε ασθενείς που παρουσίαζαν ενεργότητα νόσου ενώ λάμβαναν θεραπεία με ιντερφερόνες. Σύμφωνα με αυτές τις αναλύσεις, τόσο ασθενείς στα πρώτα στάδια της νόσου, όσο και εκείνοι που δεν είναι σταθεροποιημένοι στις ενέσιμες θεραπείες μπορούν να επωφεληθούν.

Παγκοσμίως, περισσότεροι από 170.000 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με φουμαρικό διμεθυλεστέρα. Στη Γερμανία έχουμε 22.000 ασθενείς. Πρόκειται για έναν απροσδόκητα μεγάλο αριθμό ασθενών μέσα σε 2 μόλις χρόνια».
Τι προσφέρει όμως η θεραπεία; «Πολύ καλό έλεγχο της νόσου και πολύ καλό προφίλ ασφάλειας. Δεν εμφανίζονται ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τις πρώτες εβδομάδες, δεν υπάρχει κάποια σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια, ούτε ανησυχητικά σήματα ασφάλειας από τη μακροπρόθεσμη χορήγηση.Κατ’ επέκταση, είναι μια εύκολα εφαρμόσιμη θεραπεία στην κλινική πρακτική, που μπορεί να ελέγξει τη νόσο σε υψηλό ποσοστό. 

Σχετικά με την πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη βήτα- 1α που πρόσφατα κυκλοφόρησε στην χώρα μας, ο καθηγητής ανέφερε:

Η πεγκυλίωση είναι μια χημική, βιοχημική διαδικασία που κάνει τη δράση των ιντερφερονών πιο σταθερή, ώστε η δραστική ουσία να παραμένει στον οργανισμό για μεγαλύτερο διάστημα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται ενέσεις λιγότερο συχνά.

Η αποτελεσματικότητα είναι το ίδιο ισχυρή με τις υπόλοιπες ιντερφερόνες, όμως υπάρχει καλύτερη συμμόρφωση με την πεγκυκλιωμένη ιντερφερόνη, καθώς ο ασθενής χρειάζεται να κάνει λιγότερες ενέσεις, μόνο ανά δύο εβδομάδες. Προσφέρει ευκολία στον ασθενή.

Μπορούν να ωφεληθούν καθώς θα χρειάζεται να λαμβάνουν θεραπεία λιγότερο συχνά, γεγονός που τους θυμίζει λιγότερο την ασθένειά τους στην καθημερινότητά τους. Αυτό υποστηρίζουν αρκετοί ασθενείς στη Γερμανία» κατέληξε ο κ. Gold.