Το γλαύκωμα δεν προκαλεί πόνους που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως προειδοποιητικό σήμα για όσους πάσχουν από την ασθένεια. Ένδειξη για την εμφάνιση του γλαυκώματος αποτελεί η αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, η οποία ωστόσο, δεν γίνεται αντιληπτή. Η ροή του λεγόμενου υδατοειδούς υγρού σταματά. Το συγκεκριμένο υγρό θρέφει τον φακό του ματιού και τις ευαίσθητες δομές στο εσωτερικό του. Σε ένα υγιές μάτι η παραγωγή και η εκροή του υδατοειδούς υγρού βρίσκονται σε ισορροπία. Το γλαύκωμα διαταράσσει αυτή τη φυσιολογική λειτουργία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πίεση στο εσωτερικό του ματιού, το οπτικό νεύρο να συμπιέζεται και οι ιστοί του να καταστρέφονται.

Το πεδίο όρασης αντιστοιχεί σε αυτό που βλέπουμε όταν κοιτάμε ευθεία μπροστά χωρίς να κινούμε τα μάτια μας δεξιά και αριστερά. Οι ασθενείς δεν καταλαβαίνουν ότι το πεδίο όρασης μικραίνει διαρκώς. Δεν συνειδητοποιούν ότι η ευκρίνεια της όρασης γίνεται ολοένα χειρότερη.

Η διάγνωση του γλαυκώματος απαιτεί τη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης και την εξέταση του οπτικού νεύρου για εντοπισμό πιθανών ζημιών. Αν δεν γίνει η διάγνωση και δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα η ασθένεια, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τύφλωσης. Το γλαύκωμα αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία τύφλωσης στην Ευρώπη. Η θεραπεία της ασθένειας γίνεται σε πρώτη φάση με σταγόνες που ρυθμίζουν την πίεση στο εσωτερικό του ματιού. Αν η πίεση του ματιού δεν ρυθμιστεί, χρησιμοποιείται το λέιζερ. Αν και πάλι δεν υπάρξει βελτίωση, γίνονται οι ειδικές επεμβάσεις για το γλαύκωμα, η πιο συνηθισμένη από τις οποίες είναι η τραμπεκουλεκτομή.

Η έσχατη λύση είναι η εγχείρηση με τεχνητές βαλβίδες για αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού. Αν η πίεση των ματιών δεν ρυθμίζεται, θα πρέπει να κάνετε περιοδικά (κάθε τρεις έως πέντε μήνες) τις ειδικές εξετάσεις για το γλαύκωμα, τα αποτελέσματα των οποίων θα πρέπει να συνεκτιμώνται από τον γιατρό σας. Οι εξετάσεις αυτές είναι ο έλεγχος οπτικού πεδίου, η τομογραφία του οπτικού νεύρου και η εξέταση (BFA) της ροής του αίματος στο πίσω μέρος του ματιού. Τα ευρήματά τους δείχνουν την εξέλιξη της κατάστασης του οπτικού νεύρου και αναλόγως λαμβάνεται η κατάλληλη απόφαση.

Το γλαύκωμα προσβάλλει κατά κανόνα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Ο κίνδυνος αυξάνεται ειδικά μετά το 40κοστό έτος. Παγκοσμίως, περίπου 60 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από γλαύκωμα.

premium.paratiritis