Τι είναι το SLT;

Το SLT προέρχεται από τα αρχικά Selective Laser Trabeculoplasty (Επιλεκτική Laser Τραμπεκουλοπλαστική). Το SLT είναι μια νέα, απλή, αποτελεσματική laser διαδικασία η οποία μειώνει την ενδοφθάλμια πίεση που σχετίζεται με το γλαύκωμα.

Εφαρμόζεται στο ιατρείο ή στο οφθαλμολογικό κέντρο και δεν παίρνει παραπάνω από πέντε λεπτά.

Πώς λειτουργεί το laser;

Το SLT χρησιμοποιεί βολές φωτός χαμηλής ενέργειας που έχουν στόχο τη μελανίνη ή την χρωστική που βρίσκονται σε ειδικά κύτταρα στο πάσχων μάτι. Σε απάντηση, οι μηχανισμοί επούλωσης του σώματος πάνε να ξαναδημιουργήσουν αυτά τα κύτταρα.

Η διαδικασία αυτή βελτιώνει την αποχέτευση του ματιού με συνέπεια να μειώνεται η πίεση. Τα διπλανά κύτταρα και οι υπόλοιποι ιστοί του ματιού δεν βλάπτονται.

Πονάει το SLT;

Όχι δεν πονάει και δεν υπάρχουν παρανέργειες που ανησυχούν.

Τι συμβαίνει κατά την διάρκεια της laser διαδικασίας;

Πριν από την θεραπεία, χορηγούνται σταγόνες για την προετοιμασία του ματιού και για ελαφρά αναισθησία. Μετά, οι βολές φωτός μεταφέρονται διαμέσου ενός ειδικού μικροσκοπίου.

Η όλη διαδικασία παίρνει λίγα λεπτά. Όταν τελειώσει, ο ιατρός ίσως σας χορηγήσει αντιφλεγμωνώδη κολλύρια. Μια με τρεις μέρες αργότερα η πίεσή σας θα πέσει σημαντικά. Φυσικά, ο ιατρός σας θα χρειαστεί να ελέγξει την πίεση σε περιοδικά διαστήματα.

Πόσο συχνά μπορώ να κάνω SLT;

Το SLT είναι απαλό, μη θερμικό και μη επεμβατικό laser που επιτρέπει στη διαδικασία να επαναληφθεί, εάν είναι απαραίτητο. Η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί όσο το laser έχει αποτέλεσμα.

Ποιος είναι κατάλληλος για το SLT;

Οι επόμενες κατηγορίες ασθενών μπορούν να είναι κατάλληλες για την θεραπεία.

  • Εάν υπάρχει οφθαλμική υπερτονία, γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας, ψευδοαποφωλιδοτικό ή χρωστικό γλαύκωμα (ρωτήστε τον οφθαλμίατρό σας).
  • Εάν είστε αλλεργικός στα αντιγλαυκωματικά φάρμακα ή έχετε δυσκολία να τα πάρετε.
  • Εάν παίρνετε αντιγλαυκωματικά κολλύρια και είτε επιθυμείτε να τα διακόψετε ή να συνδιάσετε με SLT για καλύτερα αποτελέσματα.
  • Εάν έχετε προηγούμενη μη αποτελεσματική θεραπεία με άλλο laser (ALT: argon laser trabeculoplasty)

Τι γίνεται αν το SLT δεν λειτουργήσει στην περίπτωσή μου;

Το SLT μειώνει την ενδοφθάλμια πίεση κατά μέσο όρο 25-30% στο 75-85% των ασθενών που υποβάλλονται στην θεραπεία. Για εκείνους που δεν απαντούν στη θεραπεία, άλλες μορφές θεραπείας όπως φαρμακευτική ή χειρουργική αγωγή μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικές.

Γιατί είναι σημαντική η μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης;

Το υδατοειδές υγρό του ματιού παράγεται και παροχετεύεται συνεχώς ώστε να διατηρείται σε ισορροπία για την υγεία του κερατοειδή και του φακού του ματιού.

Εάν η αποχέτευση μειωθεί, η ενδοφθάλμια πίεση αυξάνεται και τότε μπορεί να εμφανιστεί γλαύκωμα (αλλοίωση στο οπτικό νεύρο και οπτικό πεδίο που απειλούν την όραση). Ακριβώς ο σκοπός στη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης είναι η διατήρηση της όρασης.